Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Cyganów. We wstępie autor zaznacza, że jest to pierwsza tego typu publikacja, ale wydana dopiero 67 po II wojnie światowej. Obliczenie strat wojennych Sądecczyzny z takiej perspektywy czasowej nie może być według autora precyzyjne. Wiele w tym racji. Analizując  listę więźniów pod kątem mieszkańców gminy Łabowa, zauważyć można brak nazwisk Łemków z Łabowej podanych w publikacji Lwa Monczaka, Iwanny Połyniak, Nadii Józkiw Łabowa. Łemkowska wieś naszej pamięci wyd. Iwano-Frankowsk 2006. W Oświęcimiu z Łabowej byli również: Wojtowicz Julian (przeżył), Drożdżak Konrad (zginął), Timofij Kaliniak (zginął), Semen Kulanda (zginął), Zagraj Michał (przeżył, był stolarzem w obozie), Kidoń Pelagia (zwolniona po 7 miesiącach), Kulanda Julia (zwolniona po 7 miesiącach), Połyniak Włodzimierz (zginął). Lista może nie być kompletna. Dodać jednak trzeba, że określenie "był w Oświęcimiu" dla niektórych oznacza każdy obóz koncentracyjny, stąd niektóre informacje  w wymienionej publikacji o Łabowej mogą nie być ścisłe. Publikacja Grzegorza Olszewskiego jest solidnie opracowana, opatrzona wstępem, cennymi fotografiami Nowego Sącza oraz obozu Auschwitz, licznymi fotografiami obozowymi więźniów, skorowidzem miejscowości, bibliografią. Żydzi z Łabowej wywiezieni do getta w Nowym Sączu po jego likwidacji w 1942 oraz 1943r. w ramach akcji Reinhard zostali przetransportowani do Auschwitz i innych obozów. Duża liczba Żydów z Łabowej zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. W załączeniu lista sporządzona w oparciu o publikację Grzegorza Olszewskiego.

www.sadeczanin.info/aktualnosci/art/30637

KL Auschwitz

Więźniowie z gminy Łabowa

 
 L.p.

Imię, nazwisko  

Rok i m-ce urodzenia  

Rok śmierci

Rodzice  

Wyznanie, miejsce zam.

Uwagi  

 Kamianna

1.

Bladycz Julia

 1903 Kamianna 

 1943 KL 

Dańko i Karolina Czerwieniak

kat.

 

2.

Bladycz Melania

 1915 Łabowiec 

 1943  

 Kat. Kamianna 

 

3.

Bladycz Teodor

 1893 Kamianna 

 1943 KL 

Dańko i Karolina Czerwieniak

grekokat. Kamianna 

żona Teodora zd. Pawlikowska; robotnik rolny

4.

 Bladycz Teodora

 1890 Żegiestów 

 1943 KL 

Jurko i Anastazja Czerwieniak

grekokat. Kamianna 

mąż Teodor

5.

Czerwieniak Anna

 1889 Kamianna 

 1943 KL 

 

grekokat. Żegiestów 

 

Kotów

1.

Cielomecka Ludwina

 Ur. ?Jodłownik 

 1943 KL 

Wawrzyn i Ewa Mirga

 Cyganka Kotów 

transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa

2.

Ondicz Klara

 1900   Kotów 

 1943 KL 

Marek i Anna Siwak

 grekokat. Powroźnik 

zd. Czarna

3.

Ondycz Fenna

 1887  Czyrna 

 1943 KL 

Matka Tekla

 grekokat. Kotów 

mąż Ossy

4.

Ondycz Józef

 1904 Łabowiec 

 1943 KL 

Iwan i Eufrozyna Kotlarz

 grekokat. Kotów 

żona Fenna Siwak; kowal

5.

 Ondycz Tomasz

 1875   Kotów 

 1943 KL 

 Jurko i Anna Ondycz

 grekokat. Grybów 

kowal

6.

Paliwoda Jan

 1922   Kotów 

 1943 KL 

 

grekokat.

 

Krzyżówka

 1.  Dawidowicz Sara

 1912 Krzyżówka 

 ? KL 

Jakub i Franciszka

Żydówka Czechowice-Dziedzice

 zd. Leblowic; gosp. dom.

 2.

Pawlikowski Siwak Grzegorz

 1914 Krzyżówka 

 1943 KL 

Osyf i Maria Siwak

 grekokat. Grybów 

 ż. Katarzyna; robotnik; traksport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 Łabowa

1.

Abusch Natanael

 1888  Łabowa 

 1942 KL 

 Matka Rebeka

 Żyd     Montreal Francja 

 transport z Drancy (Paryż); żona Lea

2.

Berman Abraham 

 1870  Łabowa 

 1942 KL 

Aaron i Frajda

 Żyd      Łabowa 

kupiec; żonaty

3.

Berman Ber

1878

1942 KL

Aaron i Frajda

Żyd       Łabowa

kupiec; żonaty

4.

 Berman Izaak

1910   Łabowa

1943 KL

 

Matka Rachela

 Żyd       Kraków

robotnik; żona Maria Sara Weinstein

5.

Berman Symeon

 1908   Łabowa

1943 KL

Matka Chaja Sara

 Żyd       Grybów

robotnik; żona Rebeka Debon

6.

Czerweniak Berta

1879 Hniezdne Słowacja

1943 KL

   Łabowa  

7.

Czerweniak Nikita

 1886     Uhryń  1943 KL

Maciej i Tekla Mizikar 

Łabowa

żona Berta Mizikar

8.

Einhorn/dziewczynka    7 lat

1935

 1942 KL

Matka Mina

 Żydówka Łabowa  imię nieznane

9.

Einhorn/ dziecko 6 lat

 1936  Krynica  1942 KL  Aaron i Rebeka Berman  dziecko żydowskie; Łabowa

imię i płeć nieznana

 10.

Einhorn/ dziewczynka    5 lat

1937

1942 KL

Abraham i Mina

Żydówka Łabowa

imię nieznane

11.

Einhorn/ dziecko 5 lat

 1937  1942 KL

Ber Einhorn i Estera

 dziecko żydowskie; Łabowa

imię nieznane

12.

 Einhorn Aaron  1910   Łabowa

1942 KL 

Chaim i Chaja

Żyd       Łabowa

kupiec; żonaty

13.

Einhorn Aaron

 1914   Łabowa  1942 KL

Samuel i Pesa

 Żyd       Krynica

kupiec, żona Rebeka, jakiś czas mieszkał w Łabowej w czasie II wojny

14.

Einhorn Abraham

1908   Łabowa

1942 KL

Samuel i Pesa

Żyd      Łabowa

żona Mina; pracował przy obsłudze wagonów towarowych

 15.

Einhorn Akiba

1913   Łabowa

1942 KL

Mojżesz i Rebeka

 Żyd      Łabowa

kupiec; żona Maria

16.

Einhorn Chaja 

1888   Łabowa

1942 KL

Izrael i Róża

 Żydówka Łabowa

mąż Chaim; gosp. domowa

 17.

Einhorn Estera 

 1910   Łabowa  1942 KL

Ber i Anna

 Żydówka Łabowa  zamężna, gospodyni domowa

18.

Einhorn Ezechiel  

1917   Łabowa

1942 KL

Chaim i Chaja

 Żyd      Łabowa

kupiec, żonaty 

19.

Einhorn Minka 

1910   Łabowa 

1942 KL 

Mojżesz i Rebeka 

Żydówka Łabowa 

zamężna, gospodyni domowa

20.

 Einhorn Mojżesz

1917   Łabowa

1942 KL

Samuel i Pesa

Żyd      Łabowa

kupiec, kawaler

21.

Einhorn Pesa

1875 Szczawnica

 

1942 KL

Izaak i Frajda

Żydówka Łabowa

 zd. Blimshtok zamężna, mąż Samuel; gospodyni domowa

22.

Einhorn Rebeka 

1914   Łabowa

 1942 KL

Józef i Fajga

Żydówka Krynica

 zd. Berman, zamężna, gospodyni domowa, w czasie II wojny zam. Łabowa

23.

Einhorn Samuel 

1914   Łabowa

1942 KL

Chaim i Chaja 

Żyd      Łabowa

kupiec, żonaty

24.

Einhorn Symeon 

 1912   Łabowa

1942 KL 

Chaim i Chaja 

Żyd      Łabowa

 kupiec, żonaty

25.

Freund Baruch 

 1907   Łabowa

1943 KL

Izaak i Fruma

 Żyd Antwerpia-Anvers

kuśnierz; żona Maria Kleinfeld

26.

Gartner Mojżesz

1886   Łabowa

Losy nieznane

?

 Żyd

przyjechał transportem z więzienia w Tarnowie

 27.

Gotzler Bronisława 

1885   Łabowa 

Żydówka Chemnitz, Niemcy 

mąż Izaak, gospodyni domowa

28.

Helman Asser 

1910   Łabowa 

Żyd      Łabowa 

kupiec, żonaty 

29.

Kornreich Asser 

1894   Łabowa 

 1942 KL

Kalman i Fajga 

Żyd         Nowy Sącz

kupiec, żona Hena Fish

30.

Kornreich Kalman 

 1866   Łabowa

1942 KL 

Mojżesz 

 Żyd         Nowy Sącz

kupiec, żona Fajga Zolman

31.

Lustig Esperanca 

 ?         Łabowa  ? KL

Abraham Izrael i Rachela

 Żydówka Łabowa  zd. Berman, mąż Samuel, gospodyni domowa

32.

Marczak Wasyl

1923   Łabowa 

1943 KL

Roman i Stefania Ziaja

grekokat. Łabowa

robotnik, kawaler

33.

Połyniak Stefan

1904   Łabowa

1942 KL 

Łabowa 

szewc, przybyła do obozu transportem z Krakowa 

34.

Schaechter Dawid 

1863   Łabowa 

1943 KL 

Żyd 

 

35.

 Trachanowski Igor

1911   Łabowa

1999 Gliwice

?

?

inżynier, działacz konspiracyjny na Lubelszczyźnie, w 1944 przywieziony do obozu Flossenburg

36.

 Wallach Chaim Israel

1890   Łabowa

1942 KL

Izaak i Rachela Breitkopf

 Żyd        Nowy Sącz  przyjechał z więzienia z Tarnowa, żona Rozalia Sara Gassner

37.

Węgier Dawid

1909   Łabowa 

 1942 KL

Samuel i Chaja

 Żyd     Łabowa  kupiec, żonaty

38.

Węgier Echezkiel 

 1917   Łabowa  1942 KL

Aaron i Frajda

Żyd     Łabowa

 kwaler, pomoc domowa

39.

Węgier Samuel 

1885   Łabowa

1942 KL 

Izrael i Szajna

Żyd     Łabowa

 kupiec, żonaty

40.

Węgier Szymon 

1907   Łabowa

1942 KL 

Samuel i Chaja 

Żyd     Łabowa

 kupiec, żonaty

41.

 Węgierek Samuel

1875   Łabowa

 1942 KL  Izrael i Róża  Żyd     Łabowa

kupiec, żona Sara

 42.

Węgierek Sara 

1880   Łabowa 

 1942 KL

Aaron i Frajda

 Żydówka Łabowa

mężatka, gospodyni domowa

 43.

Wildstein Joel 

1889 Łabowa

 1941 ?

Żyd 

robotnik, transport do obozu z dystryktu krakowskiego 

44.

Wojtowicz (Wójtowicz)Sergiusz (Sergij) 

 1912   Łabowa

1943 KL

Julian i Julia Krynicka 

grekokat. Łabowa 

kawaler, ogrodnik 

45.

Maria nieznana z nazwiska 

1914   Łabowa

1943 KL

 

Samuel i Pesa

Żydówka Łabowa

nazwisko rodowe Einhorn

Łabowiec

1.

Bladycz Melania 

 1915 Łabowiec

1943 KL

?

katoliczka Kamianna

 

2.

Jedynak Antoni

1879 Łabowiec

1943 KL

 

Wasyl i Teodora Kopylczak

 grekokat. Łabowiec  

rolnik, żona Tekla Warcholik, traksport z więziania z tarnowa i Krakowa

3.

Ondycz Jóżef

1907 Łabowiec

1943 KL

 

Iwan i Eufrozyna Kotlarz

grekokat. Kotów

kowal

4.

Ondycz Leszek

 1897 Łabowiec

1943 KL

Jan i Jefrozyna Tatlarz

grekokat. Łabowiec

 rolnik

5.

Ondycz Marta

 1885 Łabowiec  1943 KL  

?

 grekokat. Złockie  
 6.

Pawlikowska Anna

 1912 Łabowiec  1943 KL

Matka Anna

grekokat. Łabowiec

 transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 7.

Pelak  Piotr

1913 Łabowiec

 1943 KL  

?

grekokat. Łabowiec

 transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 8.

Siwak Maria

1920 Łabowiec

1943 KL

 

?

 grekokat. Berest  

Łosien  

1.

Kobanyj Lew 

1903 Radocyna

1942 KL

Zygmunt i Augusta Zorn

Łosie

 

żona Melania, rolnik

2.

Siwak Klara

1887      Łosie

 

1943 KL

 

Jurko i Katarzyna

grekakat. Grybów

 zd. Ondycz, mąż Jan

3.

Tomaszkiewicz Paweł 

1918      Biała Niżna

 1943 KL

Stanisław i Maria Gawlik

grekokat. Łosie

 żona Maria Żak, robotnik rolny, transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa

Nowa Wieś

1.

Hochhauser Abraham

1902     Nowa Wieś

1942 KL

Mojżesz i Mira Horowitz

Żyd     Grybów

kupiec, do obozu przyjechał z getta w Krakowie

Uhryń

 1.

Czerweniak Nikita 

1886  Uhryń

 1943 KL

Maciej i Tekla Mizikar

 Łabowa  żonaty, rolnik