Wczoraj 16 maja 2013 r. odbyły się w Nowej Wsi uroczystości pogrzebowe śp. Edwarda Rodaka, tragicznie zmarłego emerytowanego leśnika, działacza społecznego, myśliwego i pszczelarza. Śp. Edward Rodak był znaną postacią w środowisku naszej gminy z racji pełnionych przez wiele lat funkcji radnego gminnego i powiatowego.