Chodzimy już po nowym moście w stronę Feleczyna. Największy w gminie most zbudowano od nowa na Potoku Łabowczańskim. Stary most został rozebrany, gdyż jego nie najlepszy stan techniczny zdecydowanie pogorszył się po powodzi w 2010 r. Przetarg na budowę mostu wygrała firma Budownictwo Komunikacyjne inż. Walentego Kuśnierza z Nowego Sącza. Gmina otrzymała na ten cel fundusze przeznaczone przez Wojewodę Małopolskiego na likwidację skutków powodzi. Koszt rozbiórki starego mostu oraz budowy nowego wyniósł ok. 2. 400.000 zł.

 

 

 Fot. Joanna Złocka

 

 Fot. Joanna Złocka

 Fot. Celina Cempa

 Fot. Celina Cempa

 Fot. Celina Cempa

 Fot. Celina Cempa