Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zgodnie ze Statutem Towarzystwa zaprasza w czwartek 20 marca 2014 roku na Walne Zebranie, które odbędzie się  o godz. 18.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. W przypadku braku quorum do głosowania drugi termin Zebrania wyznaczony jest w tym samym dniu na godz. 19.00.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i wybór prowadzącego oraz sekretarza.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2013 – Celina Cempa, Prezes TMZŁ.
5.    Sprawozdanie finansowe TMZŁ za rok 2013 – Stanisław Leszek Zaprzelski, skarbnik TMZŁ.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Jolanta Brożek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TMZŁ.
7.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Elżbieta Hasior, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego TMZŁ.
8.    Dyskusja.
9.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2013.
10.    Przedstawienie planu  pracy TMZŁ na rok 2014.
11.    Sprawy członkowskie, w tym wysokość składki członkowskiej na rok 2014.
12.    Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na rok 2014 oraz wysokością składki członkowskiej.
13.    Wolne wnioski.