Marszałek Województwa Małopolskiego rozdysponował pieniądze na ochronę zabytków w ramach konkursu "Ochrona zabytków w Małopolsce". Dotację w wysokości 20 tys. zł przyznano projektowi zgłoszonemu przez Parafię Rzymskokatolicką  pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łabowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w dawnej cerkwi greckokatolickiej. Jak informuje ks. proboszcz Andrzej Fik parafia w realizację projektu gwarantuje ok. 40%  własnego wkładu finansowego, co łącznie z dotacją Marszałka umożliwi remont cerkwi. Poprzednia edycja konkursu pomogła parafii wykonać odwodnienie wokół zabytkowej łabowskiej cerkwi.

 Fot. Gabrysia Dobosz, cerkiew w Łabowej. Zdjęcie wyróżnione w szkolnym konkursie fotograficznym "Detal cerkiewny" 2013 - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.

 

 Widok cerkwi w Łabowej, na pierwszym planie nagrobek ks. Mochnackiego na cmentarzu greckokatolickim. Fot. Celina Cempa

 Pięknie widoczna bryła cerkwi murowanej w Łabowej. Fot. Celina Cempa

 Cerkiew wkomponowana w beskidzki krajobraz Łabowej. Fot. Celina Cempa

 

 Fot. Gabrysia Dobosz

 Fot. Gabrysia Dobosz

 Fot. Natalia Złocka z Łabowej. Wyróżnienie w szkolnym konkursie fotograficznym "Detal cerkiewny"2013 - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.