Ukazał się 42. tom Rocznika Sądeckiego, regionalnego pisma naukowego wydawanego od 1939r. Nowy numer liczący ok. 500 stron zawiera artykuł wiodący poświęcony ks. Henrykowi Ostachowi z Kamiannej, który zmarł 1 maja 2011r. Rocznik zawiera ponadto wiele artykułów z historii regionu, biogramów, recenzji m.in. artykuł prof. Feliksa Kiryka o związkach Jana Długosza z Nowym Sączem w 600-lecie urodzin Długosza, artykuł Leszka Migrały poświęcony 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Jacka Połomskiego poświęcony z kolei 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.W rozdziale z biogramami wspomnienie o Danucie Cabak-Fiut zmarłej w 2012r. lekarce pochodzącej z Łabowej. Jerzy Leśniak wspomina życie osobiste i dokonania zawodowe lek. med. Danuty Cabak-Fiut specjalistki I i II stopnia chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz balneologii i medycyny fizykalnej. W biogramie autor poświęca dużo uwagi dokonaniom dr Danuty w tworzeniu ratownictwa medycznego na Sądecczyźnie. Ciekawa lektura na lato. Zachęcam do czytania.

W VII edycji konkursu na najlepszą pracę historyczną o Sądecczyźnie pani dr Anna Janota-Strama otrzymała Honorową Nagrodę "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za prezentowaną już na naszym portalu książkę "Stadniccy herbu Szreniawa: dzieje rodu". Zachęcam ponownie do lektury, książka jest dostępna w bibliotece gminnej w Łabowej.

Celina Cempa