W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej zgromadziło się pokaźne grono zacnych gości, którzy przybyli na promocję nowej książki o Łabowej autorstwa Celiny Cempy zatytułowanej Szkice Łabowskie. Książka wzbudziła spore zainteresowanie swoją zawartością, gdyż są tu zamieszczone niepublikowane do tej pory informacje z historii gminy. Przyczyną napisania szkiców kulturowo-historycznych była chęć utrwalenia przemijającego świata, zapoznanie z ciekawą historią regionu, oddanie hołdu odchodzącym pokoleniom.

„Każde miasto i wieś, nawet najmniejsze, mają interesującą przeszłość. Z tej przyczyny również historia tych niewielkich miejscowości czy pojedynczych rodzin zasługuje na poznanie i udokumentowanie. Warto pamiętać o świecie, którego już nie ma, by móc się odnaleźć, umiejscowić i zastanowić, gdzie sami jesteśmy i gdzie będziemy.”
Rozdział I str. 6

Gmina Łabowa położona na terenie dawnej Łemkowszczyzny Zachodniej była świadkiem wielu wydarzeń, niekoniecznie z pierwszych stron historii, ale równie ciekawych i wartych opisania. Szkice łabowskie zawierają 7 rozdziałów, liczą 225 stron, umieszczono w nich są 163 fotografie, w tym  12 fotografii dokumentów archiwalnych, 10 tabel opracowanych przez Autorkę, szczegółowy wykaz źródeł,  przypisy osobno do każdego rozdziału. Książka została wydana w drukarni NOVA SANDEC z Nowego Sącza, której właścicielami są panowie Roman i Mariusz Kałyniukowie. Okładkę zaprojektował pan Mariusz Kałyniuk oraz dokonał składu książki.

Spis treści:

Rozdział I
Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach austriackich 1772-1914 ...................... 5

Rozdział II
Pokolenia odchodzą. Łabowianie na robotach przymusowych na rzecz III Rzeszy ...  59  

Rozdział III
Podzwonne dla dzwonów ..........................................................................   111

Rozdział IV
Lustracja u Pana Wójta .................................................................................119  

Rozdział V
Historia jednej rodziny ...................................................................................153

Rozdział VI
Dla Polski zrobiłby wszystko. 70. rocznica śmierci Adama Matyjewicza .............       163

Rozdział VII
Kiedy pozostaje tylko pamięć...   .....................................................................171

Od  Autorki    ...............................................................   207
Bibliografia  ..................................................................   209
Spis fotografii i tabel …………………………… ..........................  214
Wykaz skrótów   ..................................................           223
Słowniczek .............................................................        224

Na spotkanie przybyli byli robotnicy przymusowi na rzecz III Rzeszy – pan Józef Saczka z Łabowej oraz pan Jerzy Pawłowski z Nowej Wsi. W Rozdz. II przedstawiono bowiem 88 biogramów osób z gminy Łabowa będących na robotach przymusowych, w tym 12 historii opowiedzianych przez żyjących świadków, w książce zamieszczono 56 fotografii z pobytu w Niemczech.

Spotkanie prowadził pan Jerzy Chronowski, dyrektor GOK w Łabowej, wiceprezes TMZŁ, który nadał spotkaniu rangę wydarzenia kulturalnego. Spotkanie rozpoczęło się koncertem łemkowskiego zespołu muzycznego NADIJA z Krynicy-Zdroju, którego liderem jest Andrzej Trochanowski. Autorka książki przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, w której omówiła zawartość książki oraz podzieliła się szczegółami związanymi z pisaniem książki. Następnie wielu gości zabrało głos, m.in.: pan Zbigniew Jeremienko, prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą w Rytrze; pan Ryszard Poradowski, radny powiatu, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej; pani Ewa Ćwiklińska, córka Adama Matyjewicza; pan Eugeniusz Mąka z Łabowej;  pan Adam Zaczyk z Zarządu Towarzystwa, wnuk Adama Matyjewicza; pani Zofia Mołodec zaprezentowała wykonane własnoręcznie ludowe gorsety. Pani Lidia Chronowska, kierownik GBP w Łabowej wręczyła Celinie Cempie dyplom Ambasadora Ziemi Łabowskiej za „istotny wkład w popularyzację dziedzictwa kulturowego okolic Łabowej”. Dyrektor GOK Jerzy Chronowski natomiast wręczył Autorce pisemne podziękowanie za pracę na rzecz rozwoju kultury.

Celina Cempa z kolei wyraziła uznanie i podziękowała wszystkim osobom, które wspierały ją i pomagały w trakcie pisania, m.in.: dr Agacie Tobiasz za korektę merytoryczną i językową, Dorocie Kulig i Renacie Uszyńskiej za tłumaczenia z hebrajskiego napisów na macewach z cmentarza żydowskiego w Łabowej, Annie Chronowskiej za prace korektorskie, Adamowi Hejmejowi za recenzję Rozdz. II, dr Marcelemu Tureczkowi za recenzję Rozdz. III, ofiarodawcom i autorom zamieszczonych w książce fotografii, Marii Bobrowskiej za wykaz parochów Wisłockich, rodzinie Matyjewiczów - Ewie Ćwiklińskiej, Wiesławowi i Władysławowi Matyjewiczom za udostępnienie informacji i fotografii do Rozdz. VI, Annie Dudczak ze Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, Annie Wandas, panom Kałyniukom z Wydawnictwa NOVA SANDEC, członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Obecni na uroczystości otrzymali egzemplarze książki. Szkice Łabowskie można będzie wypożyczać w bibliotekach.

 Autorem wszystkich zdjęć w artykule jest Jerzy Chronowski.