IV wykład z cyklu W Naszej Małej Ojczyźnie przygotował i wygłosił pan Marcin Kasprzycki z krakowskiego oddziału IPN. Obecny był również pracownik IPN dr Dawid Golik. Na wykład o przejawach oporu społecznego wobec działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie w latach 1945-1956 przyszła grupa mieszkańców Łabowej i członków TMZŁ zainteresowanych działalnością grup partyzanckich. Wykładowca starał się przybliżyć słuchaczom grupy podziemia zbrojnego, które nie ujawniły się w 1945 r. i prowadziły działalność antykomunistyczną na Sądecczyźnie jeszcze kilka lat po wojnie. Grupy partyzantów działały w szerzącej się atmosferze wybuchu III wojny, nadziei na przełom polityczny i oczekiwania na konflikt zbrojny ze Związkiem Sowieckim. W takich nastrojach społecznych działała najbardziej znana w naszym terenie "grupa przetrwania" Polska Podziemna Akcja Niepodległościowa PPAN Stanisława Pióry "Emira", gajowego z Maciejowej. W grupie PPAN działał ks. Władysław Gurgacz "Ojciec", "Sem". Pełnił w grupie obowiązki kapelana, zajmował się kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do przyszłego czynu zbrojnego. Na skutek inwigilacji grupy przez działanie agentury i różnych informatorów grupa PPAN została rozbita. Ks. Władysław Gurgacz został rozstrzelany w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie we wrześniu 1949 r. Jego życie upamiętniają m.in. tablice pamiątkowe (Kraków, Nowy Sącz, Krynica-Zdrój), obeliski na Hali Łabowskiej i w Maciejowej, ulice Jego imienia. Najdłużej działającą grupą podziemną na Sądecczyźnie był oddział Stanisława Perełki "Dębińskiego". Po wykładzie wiele osób w rozmowie z Gośćmi z IPN próbowało  uzupełnić swoją wiedzę na temat walki z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.
CeCe
 
Dr Dawid Golik (od lewej) i Marcin Kasprzycki. Fot. Jerzy Chronowski.
 

Fot. Jerzy Chronowski
 
 
 Fot. Jerzy Chronowski