„Zdradzeni o świcie” - film o oddziale Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria".

Reż. Krzysztof Brożek
Scen. Krzysztof Brożek
Producent: Regioraport Krzysztof Brożek

https://www.youtube.com/watch?v=TIDpZIoJTW8

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito