Pan Eugeniusz Mąka z Łabowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015. "Pan Mąka był działaczem NSZZ Solidarność w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Internowany w okresie II – VII 1982 r." – czytamy na stronie IPN.

Krzyż Wolności i Solidarności  to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione ustawą z 5 sierpnia 2010 r. nadawane jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich.

https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/149262/KWiS_-odznaczeni-uroczystosc-10-XI-2015_59-odznaczeni-14-X-2015.pdf