Back to Top

100-LECIE BITWY POD GORLICAMI

 Walczyliście pierś w pierś, zmartwychwstaniecie ramię w ramię...

Patrząc na masowe groby, na równe rzędy jednakowych grobów, nie można pozostać obojętnym. Rozważania o wojnie i jej skutkach nasuwają się same. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie są chłopcy z pułków wałczących pod Gorlicami? Czekają ramię w ramię na zmartwychwstanie, pochowani na cmentarzu nr 91: ppłk. Hugo Meyer, mjr Albert Ritter von Krismanič, por. Frank Štépanek, Pixner Josef, Bramann Goswin, Beneš Frank, Heller Paul, Adelmayer Karol, Blum Moses, Howorka Anton, Vamosi Georg, Lechenbauer Franz, Wolanek Leopold, Knöbi Leopold, Frantik Franz, Weiss Karol, Köpfer Alois, Kollar Emmerich,  Bohusch Alois, Pokorny Julian, Duzi Josef, Trost Adolf, Romanuk Iwan, Černy Johann, Papst Josef, Adler Bruno, Grzybek Karol, Dudek Johann, Gąsior Franz, Biel Johann, Glowka Adalbert, Mazur Josef i Albert, Karas Georg, Kaleta Thomas, Wolnik Robert, Sowa Roch, Soika Josef, Weber Heinrich, Vogt Karl, Sojka Adam, Slowik Georg, Skoczylas Iwan, Socha Josef, Stec Vinzenz, Noga Martin, Sikora Adalbert, Sikora Frank, Sikora Johann, Nowak Adalbert, Nowak Franz, Nowak Johannn, Nowak Robert, Stochel Felix, Osterheide Wilhelm, Ptok Hugo, Rydiger Hermann, med. Ettrich Richard, Broczio Fritz, Böck Michael, Krajewski Franz, Klęczar Ladislaus, Kalinyak Michaly, Martyniak Ludwig, Vamosi Georg, Sladek Otto, Hanzelka Robert, Mudry Miecislaus, Kastelnik Josef, Koper Michael….

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

CHRYSTUS ROZSTRZELANY

Dobiegała końca II wojna światowa, do Łabowca w gminie Łabowa również docierały informacje o marszu Armii Czerwonej na zachód. Wraz z tymi wiadomościami Łemkowie odbierali niepokojące wieści o planowanych przesiedleniach ludności ukraińskiej do ZSRR. Już w czasie wojny niektórzy Łemkowie wyjeżdżali na Ukrainę w ramach wymiany ludności. 21 stycznia 1945 wojska radzieckie wyzwoliły Łabową w ramach operacji karpackiej. Granicę południową Polski w rejonie Przełęczy Tylickiej przekroczyli żołnierze 1. Armii gwardii gen. płka Andrieja Greczki (4. front ukraiński), którzy nacierali na cofające się szosą z Krynicy na Nowy Sącz oddziały niemieckie. Łabowa kilkakrotnie znalazła się pod obstrzałem artyleryjskim i była bombardowana z samolotów. W okolicznych lasach znajdował się zrzucony wcześniej desant radzieckich żołnierzy, a wiadomości o mających nastąpić wysiedleniach Łemków na tereny ZSRR były nadal rozpowszechniane. Od stycznia stacjonowały w Łabowej oddziały radzieckich żołnierzy, którzy prowadzili agitację na rzecz wyjazdu mieszkańców narodowości łemkowskiej i ukraińskiej, malując przed nimi świetlane życie pełne dostatku i dobrobytu. W Łabowcu dowódcą oddziału był Byczyński. U brata sołtysa Kopylczaka stacjonował lekarz wojskowy Wasyl Sawiuk. W gajówce w Łabowcu mieszkała z dziećmi Janina Matyjewicz, wdowa po zastrzelonym przez Niemców w Młodowie w 1944 r. gajowym w lasach Stadnickiego Adamie Matyjewiczu. Pewnego lutowego dnia do gajówki weszło dwóch radzieckich żołnierzy z pepeszami...

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

CERKIEW W ŁABOWEJ MA 230 LAT

Cerkiew w Łabowej ma 230 lat

W bieżącym roku mija 230 lat od wybudowania cerkwi w Łabowej. W tę rocznicę wpisane są trwające przy cerkwi roboty konserwatorskie i remontowe. Prace prowadzi  ks. Andrzej Fik, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Łabowej.
Warto przy tej okazji przypomnieć wydarzenia poprzedzające decyzję o budowie murowanej cerkwi w greckokatolickiej parafii w Łabowej. Jest to opowieść o parochach z rodziny Wisłockich przekazana przez panią Marię Bobrowską z Warszawy, która jest w prostej linii potomkinią Bazylego Wisłockiego, budowniczego murowanej cerkwi w Łabowej. Informacje zawarte w artykule pochodzą Archiwum Państwowego w Przemyślu.
 

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

70. ROCZNICA ŚMIERCI ADAMA MATYJEWICZA (1898-1944)

Dla Polski zrobiłby wszystko...

70. rocznica śmierci Adama Matyjewicza (1898-1944)
W 2014 r. mija 70 lat od śmierci Adama Matyjewicza zamordowanego 15 września 1944 r. przez Niemców w Młodowie razem z innymi żołnierzami AK działającymi podczas okupacji hitlerowskiej w ramach Placówki AK „Narcyz” w Nawojowej.

Adam Matyjewicz (w mundurze) z braćmi.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

PISANKARKA ŁEMKOWSKA

Aleksandra Polańska-Hryńczuk (1911-2005)
pisankarka łemkowska

Pochodziła z Łabowej, gdzie wychowała się w zamożnej łemkowskiej rodzinie Polańskich.  Rodzina pieczętowała się herbem Sas. Jeden z Polańskich za zasługi otrzymał sołtystwo w Maciejowej i ziemię w Łabowej na granicy z Maciejową. Majątek ten pod koniec  XVIII wieku odziedziczył Jakub Polański, który wzbogacił się na handlu bydłem z Czech i Węgier.1  Jakub Polański miał dwóch synów: Pawła i Aleksandra. Majątek odziedziczył Aleksander, a Paweł otrzymał gospodarstwo kupione dla niego w Nowym Sączu. Po bezpotomnej śmierci Pawła jego majątek przypadł Aleksandrowi.2 Aleksander Polański miał dwie żony. Pierwsza to Maria Kydoń, z którą miał dwoje dzieci: Zofię i Ignacego. Druga żoną Aleksandra była Amalia Steranka, córka Pawła Steranki i Karoliny Wisłockiej.3   Z druga żoną Aleksander miał 12 dzieci. Kilkoro  z nich zmarło na gruźlicę. Polańscy dbali o wykształcenie swoich dzieci. Dziesiątym dzieckiem była Aleksandra, która urodziła się w przed  I wojną światową  11 stycznia 1911r.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Strona 3 z 9