Back to Top

CERKIEW W ŁABOWEJ

   

 Fot. Anna Chronowska

 

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ŁABOWIANIE W KL AUSCHWITZ

Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Cyganów. We wstępie autor zaznacza, że jest to pierwsza tego typu publikacja, ale wydana dopiero 67 po II wojnie światowej. Obliczenie strat wojennych Sądecczyzny z takiej perspektywy czasowej nie może być według autora precyzyjne. Wiele w tym racji. Analizując  listę więźniów pod kątem mieszkańców gminy Łabowa, zauważyć można brak nazwisk Łemków z Łabowej podanych w publikacji Lwa Monczaka, Iwanny Połyniak, Nadii Józkiw Łabowa. Łemkowska wieś naszej pamięci wyd. Iwano-Frankowsk 2006. W Oświęcimiu z Łabowej byli również: Wojtowicz Julian (przeżył), Drożdżak Konrad (zginął), Timofij Kaliniak (zginął), Semen Kulanda (zginął), Zagraj Michał (przeżył, był stolarzem w obozie), Kidoń Pelagia (zwolniona po 7 miesiącach), Kulanda Julia (zwolniona po 7 miesiącach), Połyniak Włodzimierz (zginął). Lista może nie być kompletna. Dodać jednak trzeba, że określenie "był w Oświęcimiu" dla niektórych oznacza każdy obóz koncentracyjny, stąd niektóre informacje  w wymienionej publikacji o Łabowej mogą nie być ścisłe. Publikacja Grzegorza Olszewskiego jest solidnie opracowana, opatrzona wstępem, cennymi fotografiami Nowego Sącza oraz obozu Auschwitz, licznymi fotografiami obozowymi więźniów, skorowidzem miejscowości, bibliografią. Żydzi z Łabowej wywiezieni do getta w Nowym Sączu po jego likwidacji w 1942 oraz 1943r. w ramach akcji Reinhard zostali przetransportowani do Auschwitz i innych obozów. Duża liczba Żydów z Łabowej zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. W załączeniu lista sporządzona w oparciu o publikację Grzegorza Olszewskiego.

www.sadeczanin.info/aktualnosci/art/30637

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ZIMOWĄ PORĄ

 

Kościół w Łabowej  Fot. Anna Chronowska 

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Z ALBUMU ANETY KORZENIOWSKIEJ

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ZIMOWY WIDOK NOWEJ WSI

Mroźny poranek. Kościelna wieża w Nowej Wsi. Fot. Anna Chronowska

Strona 5 z 9