Back to Top

ŁABOWIANIE NA STAREJ FOTOGRAFII

Na drodze do Łabowca. Fotografia braci Oleksych z Łabową w tle. Od lewej Jan, po prawej Ludwik. Zdjęcie z 1953 roku. Po lewej zabudowania rodziny Jana i Marii Oleksych.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

OPOWIEŚCI STARYCH FOTOGRAFII

Spośród zgromadzonych na wystawie ŁABOWA DAWNIEJ I DZIŚ czterystu fotografii każda z nich zapisała i przechowuje pewną opowieść. O jednej fotografii opowiedziała pani Ewa Ćwiklińska z Łabowca. Jej opowieść zapisał dziennikarz Jerzy Wideł i zatytułował Historia z jednej fotografii. Można ją przeczytać w Gazecie Nowosądeckiej z 8 lipca 2011. Pani Ewa przekazała rodzinną fotografię z 1933 roku na wystawę Klubu Przyjaciół Stare Fotografii. Zdjęcie przedstawia rodziców pani Ewy oraz siostrę Basię. Historia przywołuje postać ojca pani Ćwiklińskiej Adama Matyjewicza (1898 – 1944). Jego nazwisko przywołuje z kolei wydarzenia z czasów II wojny światowej.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

CMENTARZ ŻYDOWSKI W ŁABOWEJ

  
  
Trudno dokładnie ustalić, kiedy został założony cmentarz. Z pewnością teren pod cmentarz wyznaczony został wraz z utworzeniem gminy żydowskiej, prawdopodobnie w I połowie XIX wieku. Na mapach austriackich z 1846r. działka obecnie istniejącego cmentarza żydowskiego jest zaznaczona.

Teren cmentarza zajmuje działki o dwóch numerach ewidencyjnych: Nr 623/1 – o powierzchni 38 arów oraz Nr 623/3 – 18 arów. Działki rozdziela od siebie droga o powierzchni 8 arów prowadząca do pól położonych powyżej. Z ustnych przekazów wynika, że przed wojną groby znajdowały się na obydwu działkach. Obecnie nagrobki znajdują się wyłącznie na działce 623/1. Na drugiej działce nie ma nagrobków, prawdopodobnie zostały skradzione po wojnie na materiał budowlany lub uległy zniszczeniu. W 1982r. teren cmentarza został uporządkowany przez żydowską Polonię, ogrodzony solidnym ogrodzeniem żelaznym (w miejsce ogrodzenia z siatki), którego przęsła osadzono  na betonowych murkach ciągnących się kaskadowo wzdłuż działki 623/1. Wykonana zostały również solidna brama ozdobiona prętami z motywami menory oraz furtka ozdobiona motywem gwiazdy Dawida.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

ŻYDZI W ŁABOWEJ

  
  

Ważnym zadaniem wyznaczonym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej jest opisywanie i utrwalanie pamięci o miejscach i ludziach.  Mija czas, masowa zagłada Żydów z Łabowej oddaliła się już o przeszło 71 lat. Wywiezieni z Łabowej i okolicznych wsi do getta w Nowym Sączu zginęli w Bełżcu, Treblince, Rabce, Płaszowie. Ocaleli nieliczni. Nieliczni zdążyli jeszcze po wojnie zmówić kadisz za zmarłych krewniaków na cmentarzu w Łabowej. Do czasów II wojny historia naszej gminy toczyła się na styku kultur, języków, nacji i religii. Mieszkali tu Łemkowie, Polacy, Żydzi i Cyganie. Żydzi osiedlili się w Łabowej prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX wieku.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

GAZETA ŁABOWSKA 1991- 1998

 
  

Mija dokładnie 20 lat od rozpoczęcia wydawania Gazety Łabowskiej (GŁ). Dla uczczenia 200-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej rozpoczął wydawanie Gazety Łabowskiej. Gazeta wydawana była z różną częstotliwością, nazywana z początku miesięcznikiem,  choć właściwie był to dwumiesięcznik, potem był to kwartalnik. GŁ wystartowała w czasie przemian technicznych, dopiero rozpoczynała się doba komputeryzacji i redakcja borykała się z różnymi problemami głównie natury technicznej oraz finansowej. Szata graficzna we wszystkich numerach była dziełem Elżbiety Hasior, to właśnie jej rysunki ozdabiają wszystkie niemal numery GŁ. Numer był powielany na zwykłej kserokopiarce. Skład redakcji był skromny. Zaczynano w składzie trzech osób: Celina Cempa, Jerzy Chronowski (Dyerktor GOK w Łabowej) oraz Elżbieta Hasior. Te osoby pracowały przy wydaniu wszystkich numerów gazety. Od Nr 2 dołączył się Stefan Nosal i współpracował do Nr 10. Od Nr 5 - 10 z redakcją współpracowała grupa młodzieżowa RAMA (Agata Złocka, Artur Szyszka, Robert Kłębczyk, Mariusz Łukasik). Przy kolejnych numerach do redakcji dołączyli: Jolanta Brożek (od Nr 11-21), Anna Nosal (od Nr 11), Ewa Frączek (od Nr 12-21) oraz Ludmiła Jakubowska-Wnęk (od Nr 14-21. Współpracowali ponadto: Stefan Nosal i Stanisław Brożek. W rezultacie w latach 1991-1998 wydano 21 numerów GŁ.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Strona 7 z 9