Back to Top

KAPLICZKA POLAŃSKICH

 Łabowa - zawilce przy przydrożnej kapliczce "Polańskich", kwiecień 2011

W DRODZE DO UZDROWISKA

Przedwiośnie - rzeka Kamienica

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

PIECZĘCIE PARAFIALNE

  
  

Wielokrotnie pisano o organizacji cerkiewnej na Łemkowszczyźnie. Na terenie Ziemi Łabowskiej działały parafie greckokatolickie w Kamiannej, Łabowej, Nowej Wsi, Roztoce Wielkiej, Łosiu oraz Maciejowej. W  księgach parafialnych w Nawojowej zachowały się nieliczne świadectwa chrztów odbytych w cerkwi. Za zgodą proboszcza parafii  Nawojowa umieszczamy fragmenty tych dokumentów. Pieczęcie i podpisy miejscowych proboszczów lub administratorów są wspaniałym świadectwem dawnych czasów.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

KSIĘGI SZKOLNE

 
  

Zachowały się w szkolnych archiwach w Łabowej arkusze ocen uczniów z czasów II wojny światowej. Na terenie Generalnej Guberni działały szkoły powszechne. Nie są to jednak kompletne archiwa dokumentacji szkolnej z tych czasów. Zachowane księgi arkuszy ocen obejmują lata: 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45. W tych latach szkolnictwo zorganizowane było dla Polaków i Ukraińców. Szkoła nosiła nazwę Publicznej Ukraińskiej Szkoły Powszechnej. Arkusze i świadectwa były dwujęzyczne: w języku niemieckim i ukraińskim. Dyrektorem szkoły był Ukrainiec Stefan Warszawa, potem Anna Ilnicka, córka Grzegorza Wisłockiego z Łabowej.  Równocześnie były prowadzone klasy z językiem polskim, wtedy dokumentacja jest niemiecko-polska lub polska. W szkole polskiej kierowniczką szkoły była Polka Maria Zając. Pieczątki mają napisy polskie i niemieckie: Publiczna Szkoła Polska Powszechna w Łabowej.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

DOKARMIANIE POD SPECJALNYM NADZOREM

 

Dokarmianie pod specjalnym nadzorem.

Strona 8 z 9