Back to Top

PIECZĘCIE PARAFIALNE

  
  

Wielokrotnie pisano o organizacji cerkiewnej na Łemkowszczyźnie. Na terenie Ziemi Łabowskiej działały parafie greckokatolickie w Kamiannej, Łabowej, Nowej Wsi, Roztoce Wielkiej, Łosiu oraz Maciejowej. W  księgach parafialnych w Nawojowej zachowały się nieliczne świadectwa chrztów odbytych w cerkwi. Za zgodą proboszcza parafii  Nawojowa umieszczamy fragmenty tych dokumentów. Pieczęcie i podpisy miejscowych proboszczów lub administratorów są wspaniałym świadectwem dawnych czasów.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

KSIĘGI SZKOLNE

 
  

Zachowały się w szkolnych archiwach w Łabowej arkusze ocen uczniów z czasów II wojny światowej. Na terenie Generalnej Guberni działały szkoły powszechne. Nie są to jednak kompletne archiwa dokumentacji szkolnej z tych czasów. Zachowane księgi arkuszy ocen obejmują lata: 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45. W tych latach szkolnictwo zorganizowane było dla Polaków i Ukraińców. Szkoła nosiła nazwę Publicznej Ukraińskiej Szkoły Powszechnej. Arkusze i świadectwa były dwujęzyczne: w języku niemieckim i ukraińskim. Dyrektorem szkoły był Ukrainiec Stefan Warszawa, potem Anna Ilnicka, córka Grzegorza Wisłockiego z Łabowej.  Równocześnie były prowadzone klasy z językiem polskim, wtedy dokumentacja jest niemiecko-polska lub polska. W szkole polskiej kierowniczką szkoły była Polka Maria Zając. Pieczątki mają napisy polskie i niemieckie: Publiczna Szkoła Polska Powszechna w Łabowej.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

DOKARMIANIE POD SPECJALNYM NADZOREM

 

Dokarmianie pod specjalnym nadzorem.

KS. FRANCISZEK BOROWIEC

 
  

Pierwsi księża rzymskokatoliccy w Łabowej pracowali w trudnych warunkach, w Łabowej mieszkała niewielka grupa Polaków, którzy należeli do parafii rzymskokatolickiej w Nawojowej oddalonej ok. 10 km od Łabowej. Teren Łabowej zamieszkiwali w większości Łemkowie wyznania greckokatolickiego, którzy mieli swoją parafię i okazałą cerkiew. Dopiero w latach 30-tych XX wieku wybudowano w Łabowej skromny drewniany kościół, msze święte sprawowane były w nim od 1933r. Poświecenie kościoła odbyło się 17 grudnia 1933r. (ks. Stanisław Kruczek, proboszcz nawojowski z upoważnienia biskupa), a konsekracja (uroczyste poświecenie) zostało dokonane przez biskupa ks. dra Franciszka Lisowskiego 20 października 1935r. Opiekę duszpasterską sprawowali księża z Nawojowej. Placówkę parafialną zorganizowano od 1937 i utworzono rektorat. Najwcześniejsza księga parafialna Liber natorum/ Księga urodzeń była prowadzona od 1935r. Księga zawieranych małżeństw/ Liber copulatorum natomiast od 1937r. Pierwszy zanotowany ślub pod datą 25 lipca 1937r. zawarty został miedzy Nosalem Adolfem i Zofią Dobosz. Księgi zgonów/Liber mortuorum prowadzone były od 1936r. Pierwszy wpis pochodzi z 7 lipca 1936r., kiedy zmarła Paulina Jopek l. 22. Drugi zanotowany pogrzeb odbył się 23 listopada 1936r., kiedy zmarł Kazimierz Czerwiński magister schole in Labowa ur. w Sądowej Wiszni w 1861r. Pochowany został jednak na cmentarzu łemkowskim.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

RODZINA CHRUSZCZÓW Z ŁABOWEJ J

Dwa zdjęcia rodziny Chruszczów, która mieszkała w Łabowej i wyjechała na Ukrainę w 1945 r. W tle zdjęć widać charakterystyczny chruściany płotek między posesją Kulandów i Chruszczów oraz fragment zbocza góry (dzisiaj okolice nad Spółdzielnią Produkcyjną). Zdjęcia wykonane zostały w 1942 r.

 

Rodzina Chruszczów. Od lewej: Filip, Julian, Maria Chruszcz (z domu Kulanda) - żona Filipa Chruszcza (matka pięciu synów: Juliana, Konstantego, Sławomira, Piotra i Filipa), następnie stoją dwaj bracia Marii, w dalszej kolejności Kościo i Piotr - kolejni synowie Marii. Z przodu siedzą dzieci, od lewej – synek Olgi (siostry Marii), oraz najmłodszy syn Marii – Sławek.

Poprawiono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017 16:28

Czytaj więcej...

Strona 8 z 9