Back to Top

ORIGAMI

Zapraszamy członków i sympatyków Towarzystwa na warsztaty ORIGAMI. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 listopada 2010 w czwartek o godzinie 16.00 w sali GOK-u.

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z ŁABOWEJ

Drugie miejsce w Polsce

18 maja 2010 roku w Białymstoku, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbył się finał krajowy IX edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs był pięcioetapowy i trwał już od listopada 2009 roku. Do finału przystąpiło 14 czteroosobowych drużyn gimnazjalistów wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich tego konkursu. Województwo małopolskie reprezentowała drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej w składzie: Katarzyna Brożek, Aleksandra Jurek, Justyna Lelito, Renata Tokarz. Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez nauczycielkę biologii mgr Jolantę Brożek.

Finał składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie na początku wszyscy uczestnicy (56 uczniów) rozwiązywali test złożony z 29 pytań – 15 pytań dotyczyło wiedzy z biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, a 14 pytań dotyczyło wiedzy o 100 parkach krajobrazowych Polski. Następnie każdy finalista rozpoznawał 10 roślin chronionych (ze 100 możliwych), 10 zwierząt chronionych (ze 100 możliwych) oraz 5 roślin pospolitych (z 50 możliwych). Po tej części dokonano podliczenia punktów uzyskanych przez każdą drużynę. Do drugiego etapu konkursu awansowało siedem drużyn, które uzyskały najwyższą ilość punktów. W tym etapie zadaniem każdej drużyny było rozpoznanie głosów 5 ptaków z 40 propozycji. Po tej części dokonano podsumowania i wyłoniono zwycięzców konkursu.

I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim (Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu), woj. lubelskie

II miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej (Popradzki Park Krajobrazowy), woj. małopolskie

III miejsce – Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Rybnie (Welski Park Krajobrazowy), woj. warmińsko-mazurskie

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA

Korzystając ze strony internetowej TMZŁ, pragnę złożyć serdeczne podziękowania strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej za ofiarność w akcjach ratunkowych w dniach 13 maja oraz w nocy z 16/17 maja 2010r. przy budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej. Budynki szkolne położone u stóp  pasma Gór Grybowskich zostały dwukrotnie zalane wodą. Dzięki ofiarności strażaków zabezpieczona została sala gimnastyczna i wypompowana woda z piwnic. Szczególnie w nocy z niedzieli na poniedziałek akcja była trudna z powodu nieprzerwanie padającego ulewnego deszczu i wysokiej wody od północnej strony budynków. Równocześnie dziękuję wszystkim sąsiadom oraz pracownikom szkoły i nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji  w tych dniach i pospieszyli na ratunek szkole. 
Celina Cempa
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej

MAJOWE ZAŁAMANIE POGODY

Już w maju nawiedziły Polskę i nasz region gwałtowne deszcze powodujące powodzie i lokalne podtopienia. Wezbrały górskie potoki i Kamienica pokazała swoją siłę. Meteorolodzy wiążą załamanie pogody z niżem genueńskim. Występujące opady to tzw. opady rozlewne - jednocześnie intensywne i długotrwałe. Sytuację pogarszają punktowe tzw. nawalne opady z chmur burzowych. Tak było w Łabowej w czwartek 13 maja. Potoki deszczu zamieniły drogi w rzeki. Zalany został budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej, kiedy ze stoków pasma Gór Grybowskich zeszła fala wody i wdarła się na salę gimnastyczną i do piwnic szkoły. Piwnice zostały ponownie zalane w nocy z niedzieli na poniedziałek 16/17 maja. Uszkodzona została droga krajowa we wsi Maciejowa, zalane zostały piwnice w wielu domach, uszkodzone pobocza. Wspomniany już niż nosi nazwę Jolanta. Występowanie tego typu opadów już w maju meteorolodzy wiążą z pyłem wyrzuconym przez wulkan Eyjajjoell na Islandii.

SREBRNE JABŁKA SĄDECKIE

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej Celina Cempa oraz wiceprezes Jerzy Chronowski zostali uhonorowani Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi, nagrodą Starosty Nowosądeckiego za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony kultury i tradycji Ziemi Łabowskiej. Uroczystego wręczenia nagród dokonał starosta pan Jan Golonka podczas IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych 8 kwietnia 2010. 

Strona 23 z 27