Back to Top

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Towarzystwa zaprasza wszystkich członkow na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie sie 30 marca 2009 r. o godz. 18.00 w GOK w Łabowej. W przypadku braku kworum drugi termin zebrania został wyznaczony na 30 marca 2009 roku na godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy

WIECZÓR Z MUZYKĄ I KSIĄŻKĄ

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej zorganizowało wieczór z muzyką i książką. Promocja najnowszego wydawnictwa Towarzystwa odbyła się w niedzielę 22 lutego 2009 roku podczas wieczoru z muzyką grupy Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki. Muzycy z Gorlic świetnie wpisali się w nastrój prezentujący regionalne wydawnictwo monograficzne poświęcone Ziemi Łabowskiej. Wieczór muzyczno-promocyjny prowadził Jerzy Chronowski, gospodarz Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej i równocześnie wiceprezes Towarzystwa oraz Celina Cempa - prezes Towarzystwa. Podczas wieczoru zaprezentowano autorów publikacji, nie zabrakło opowieści o powstawaniu książki, była prezentacja multimedialna, a na zakończenie spotkanie autorów z uczestnikami spotkania. 

SYMBOLE GMINY ŁABOWA

Czesto docierają do mnie pytania dotyczące herbu gminy. Warto zaprezentować zatem symbolikę gminy Łabowa, która znalazła urzędowe potwierdzenie w uchwale Nr XLII/270/06 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Łabowa. Do uchwały dołączone są cztery załączniki: Nr 1  - wzór herbu, Nr 2 - wzór flagi, Nr 3 - wzór pieczęci, Nr 4 - zasady i okoliczności używania herbu i flagi gminy. Cytowane dokumenty znajdują się na stronie www.labowa.pl Herb gminy przedstawia srebrne runo owcze w polu czerwonym.

Czytaj więcej...

ZIEMIA ŁABOWSKA

Wydana została publikacja Towarzystwa pt. Ziemia Łabowska  . Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Celiny Cempy i Jerzego Chronowskiego. Autorzy są członkami Towarzystwa. Publikacja ukazała się w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II we współpracy ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju oraz Urzędem Gminy w Łabowej. Wydana została w Agencji Wydawniczej WiT z Piwnicznej-Zdroju. Prezentacja książki odbędzie się 22 lutego 2009 o godz. 17.00 w GOK w Łabowej.

Czytaj więcej...

Strona 26 z 27