Back to Top

WIECZÓR Z MUZYKĄ I KSIĄŻKĄ

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej zorganizowało wieczór z muzyką i książką. Promocja najnowszego wydawnictwa Towarzystwa odbyła się w niedzielę 22 lutego 2009 roku podczas wieczoru z muzyką grupy Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki. Muzycy z Gorlic świetnie wpisali się w nastrój prezentujący regionalne wydawnictwo monograficzne poświęcone Ziemi Łabowskiej. Wieczór muzyczno-promocyjny prowadził Jerzy Chronowski, gospodarz Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej i równocześnie wiceprezes Towarzystwa oraz Celina Cempa - prezes Towarzystwa. Podczas wieczoru zaprezentowano autorów publikacji, nie zabrakło opowieści o powstawaniu książki, była prezentacja multimedialna, a na zakończenie spotkanie autorów z uczestnikami spotkania. 

SYMBOLE GMINY ŁABOWA

Czesto docierają do mnie pytania dotyczące herbu gminy. Warto zaprezentować zatem symbolikę gminy Łabowa, która znalazła urzędowe potwierdzenie w uchwale Nr XLII/270/06 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Łabowa. Do uchwały dołączone są cztery załączniki: Nr 1  - wzór herbu, Nr 2 - wzór flagi, Nr 3 - wzór pieczęci, Nr 4 - zasady i okoliczności używania herbu i flagi gminy. Cytowane dokumenty znajdują się na stronie www.labowa.pl Herb gminy przedstawia srebrne runo owcze w polu czerwonym.

Czytaj więcej...

ZIEMIA ŁABOWSKA

Wydana została publikacja Towarzystwa pt. Ziemia Łabowska  . Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Celiny Cempy i Jerzego Chronowskiego. Autorzy są członkami Towarzystwa. Publikacja ukazała się w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II we współpracy ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju oraz Urzędem Gminy w Łabowej. Wydana została w Agencji Wydawniczej WiT z Piwnicznej-Zdroju. Prezentacja książki odbędzie się 22 lutego 2009 o godz. 17.00 w GOK w Łabowej.

Czytaj więcej...

SZKOLNA IZBA REGIONALNA

SZKOLNA IZBA REGIONALNA

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej została otwarta Szkolna Izba Regionalna. Otwarcie nastąpiło w dniu Święta Szkoły w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II, jednej ze szkół w Zespole. W tem sposób młodzież gimnazjum uczciła 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości, 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 10. rocznicę powstania Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

ŻYCIE TO BIEG

PORTRET Z MARATONEM W TLE

Pan Stanisław Mróz z Łabowej jest pasjonatem biegów maratońskich. Jego udział w maratonach datuje się na rok 1979 od Maratonu Warszawskiego (zwanego w tamtych czasach Maratonem Pokoju). Od tej pory zaliczył 97 biegów na dystansie 42 km 195 m, ostatni w październiku 2008 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Strona 27 z 27