Back to Top

ZDRADZENI O ŚWICIE

„Zdradzeni o świcie” - film o oddziale Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria".

Reż. Krzysztof Brożek
Scen. Krzysztof Brożek
Producent: Regioraport Krzysztof Brożek

https://www.youtube.com/watch?v=TIDpZIoJTW8

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito

UNIKATOWE ZDJĘCIA PROF. REINFUSSA

Album Karpacki świat Bojków i Łemków zawiera około 250 unikatowych zdjęć wykonanych w okresie międzywojennym przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej prof. Romana Reinfussa. Szczególnie udokumentowany jest przez niego region Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny. Zdjęcia mają wartość dokumentacyjną, są przedmiotem badań naukowych. Dokumentowane były nie tylko ludzie i obyczaje, ale i kultura materialna: chaty, kościoły, młyny, kapliczki, cmentarze. Spuścizna ikonograficzna prof. Reinfussa została zdeponowana w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przy którego współpracy album został wydany. Tekst napisali: Zbigniew Libera i Hubert Ossadnik. Z naszego terenu w albumie zamieszczono fotografie: cerkwi w Kamiannej i w Maciejowej, kapliczki w Składzistem oraz młynu wodnego i chaty łemkowskiej w Uhryniu. Zdjęcia umieszczone w albumie były przeważnie niepublikowane.

Album podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek otrzymał Pióro Fredry 2015. Nagroda została przyznana za "przywrócenie pamięci o ludziach w świecie, który tworzył enklawę obyczaju i cywilizacji, poprzez przemyślane edytorsko wydanie archiwalnych fotografii opatrzonych komentarzem etnograficznym i kulturoznawczym".

Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie. Tekst: Hubert Ossadnik, Zbigniew Libera, Wydawnictwo BOSZ 2015.

 Zdjęcia prof. Romana Reinfussa znajdują się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Dyrekcji Muzeum dziękujemy za wyrażenie zgody na ich publikację na naszym portalu.

 

Młyn wodny w Uhryniu, 1934 r.

Czytaj więcej...

HISTORYCY Z IPN W ŁABOWEJ

IV wykład z cyklu W Naszej Małej Ojczyźnie przygotował i wygłosił pan Marcin Kasprzycki z krakowskiego oddziału IPN. Obecny był również pracownik IPN dr Dawid Golik. Na wykład o przejawach oporu społecznego wobec działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie w latach 1945-1956 przyszła grupa mieszkańców Łabowej i członków TMZŁ zainteresowanych działalnością grup partyzanckich. Wykładowca starał się przybliżyć słuchaczom grupy podziemia zbrojnego, które nie ujawniły się w 1945 r. i prowadziły działalność antykomunistyczną na Sądecczyźnie jeszcze kilka lat po wojnie. Grupy partyzantów działały w szerzącej się atmosferze wybuchu III wojny, nadziei na przełom polityczny i oczekiwania na konflikt zbrojny ze Związkiem Sowieckim. W takich nastrojach społecznych działała najbardziej znana w naszym terenie "grupa przetrwania" Polska Podziemna Akcja Niepodległościowa PPAN Stanisława Pióry "Emira", gajowego z Maciejowej. W grupie PPAN działał ks. Władysław Gurgacz "Ojciec", "Sem". Pełnił w grupie obowiązki kapelana, zajmował się kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do przyszłego czynu zbrojnego. Na skutek inwigilacji grupy przez działanie agentury i różnych informatorów grupa PPAN została rozbita. Ks. Władysław Gurgacz został rozstrzelany w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie we wrześniu 1949 r. Jego życie upamiętniają m.in. tablice pamiątkowe (Kraków, Nowy Sącz, Krynica-Zdrój), obeliski na Hali Łabowskiej i w Maciejowej, ulice Jego imienia. Najdłużej działającą grupą podziemną na Sądecczyźnie był oddział Stanisława Perełki "Dębińskiego". Po wykładzie wiele osób w rozmowie z Gośćmi z IPN próbowało  uzupełnić swoją wiedzę na temat walki z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.
CeCe

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

IV wykład z cyklu W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE
Marcin Kasprzycki
historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w  Krakowie

Przejawy oporu społecznego
a działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie,
z uwzględnieniem okolic Łabowej (1945-1956)

16 grudnia 2015 r. godz. 16.00
 Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej

Serdecznie zapraszamy
Zarząd TMZŁ

ROBERT KŁĘBCZYK AMBASADOREM ZIEMI ŁABOWSKIEJ

11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości tytuł Honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej otrzymał brygadier Robert Kłębczyk. Tytuł nadała kapituła powołana przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, a okolicznościowy grawerton wręczyła prezes Towarzystwa Celina Cempa, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zasługi Wyróżnionego w promowaniu wizerunku Łabowej oraz trud i poświęcenie w służbie ludziom.

Czytaj więcej...

Strona 5 z 27