Back to Top

NA SZYMONCE W SLANSKICH VRCHOCH

ZDOBYWAMY SZIMONKĘ!

Wycieczka na Słowację w ramach projektu „Vitajte v Slanskych vrchoch”, finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego jako element transgranicznej współpracy Polsko-Słowackiej 2007-2013

Czytaj więcej...

SLANSKE VRCHY W FOTOGRAFII

W niedzielę 8 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Slanske Vrchy w fotografii. Na wystawie prezentowane są amatorskie fotografie Slanskich Vrchów wybrane przez jury w konkursie organizowanym w ramach projektu transgranicznego ze środków EFS. Jest to kolejne zadanie realizujące projekt opracowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske Vrchy działające w Kraju Preszowskim. Wystawę otworzyli - Jerzy Chronowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej oraz Pavol Kanuch, menager projektu. Obecny na spotkaniu był pan Marek Janczak, wójt gminy Łabowa, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, mieszkańcy Łabowej i goście z Nowego Sącza. Wystawę można oglądać do 22 czerwca br. Zapraszamy.
 

Czytaj więcej...

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

Grupa młodzieży z Łabowej była na dwudniowej wycieczce na Słowacji w Juskowej Woli w ramach programu transgranicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Slanske Vrchy we współpracy z gminą Łabowa. Celem wyjazdy było poznanie atrakcji regionu Slanskich Vrchów m.in. ścieżek przyrodniczych, Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach nad Toplą, występów zespołów regionalnych. Uczniowie  z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej mieli również czas na zabawę i integrację ze słowackimi rówieśnikami. Wraz z opiekunami byli ujęci serdecznością i gościnnością gospodarzy. Autorem fotografii jest pan Jerzy Chronowski.

Uczestniczki wycieczki - Ola i Dominika Świgut - napisały krótką relację:

"Około godziny ósmej wyjechaliśmy z Łabowej. Dwie godziny później dojechaliśmy do Pavlovca. Po przyjeździe udaliśmy się ścieżką edukacyjną  „Tajch” do stadniny koni. Tam zjedliśmy obiad. Chętni, których nie brakowało, mogli spróbować jazdy konnej pod okiem pracowników stadniny. Wszyscy zachwycali się urokiem zwierząt będących mieszkańcami stadniny, oprócz koni były tam również psy i ptaki. Następnie dojechaliśmy na miejsce naszego zakwaterowania , gdzie mieliśmy okazję zapoznania się bliżej z kulturą słowacką przez obserwację tańców ludowych w wykonaniu młodzieży szkolnej z Juskowej Woli tańczącej w zespołach folklorystycznych. Zespoły taneczne  z GOK-u w Łabowej  zaprezentowały natomiast taniec nowoczesny. Po występach wszyscy bawili się na dyskotece. Po imprezie mieliśmy okazje integracji ze Słowakami, poprzez wspólne gry i zabawy.
Drugi dzień zaczęliśmy od spaceru ścieżką edukacyjną "Buci Laz". Następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego w Hanuszowcach, gdzie była możliwość interaktywnego zwiedzania muzeum. Odbyły się prezentacje zanikających zawodów rzemieślniczych, były warsztaty garncarstwa, można było również zrobić sobie na krosnach bransoletki czy biżuterię z drutu. W muzeum każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na stałych wystawach prezentowano historię Słowacji, budowę geologiczną oraz różnorodność biologiczną regionu Slanske Vrchy. Wracaliśmy do domu zadowoleni i w dobrych humorach".

Czytaj więcej...

RAJD POLSKO-SŁOWACKI

W ramach współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Slanske Vrchy - vychod w sobotę 26 kwietnia 2014r. odbył się Polsko-Słowacki Rajd Szlakiem Adama hr. Stadnickiego. Wyruszono z Uhrynia, gdzie był punkt zbiórki. Na trasę wyruszyła grupa 50 Słowaków i 30 Polaków, których prowadziła pani Joanna Król z Łabowej, przewodnik beskidzki. Przerwa na Hali Łabowskiej (1064 m n.p.m.) była okazją do odpoczynku, wspólnych rozmów i posiłku w schronisku. Następnie wyruszono w stronę Skałki Składziszczańskiej (1083 m npm) zwanej Diabelskim Kamieniem. Stamtąd uczestnicy rajdu wyruszyli w stronę Feleczyna. Następnie na biwaku  "Pod Wiatą" Nadleśnictwa Nawojowa odbyła się dalsza część spotkania przy ognisku i muzyce. Rajd był udany i humorów turystom nie popsuł niewielki deszcz. 
 
Zdjęcia z rajdu autorstwa Jerzego Chronowskiego można obejrzeć na www.labowa.blox.pl
 
 Fot. Celina Cempa

Czytaj więcej...

STOWARZYSZENIE SLANSKE VRCHY

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej  podjęło partnerską współpracę w realizacji projektu europejskiego ze słowackim Stowarzyszeniem Slanske Vrchy. Celem realizowanego projektu jest oznaczenie przez Słowaków 40 km szlaków turystycznych w Górach Slanskich, zainstalowanie na szlakach 15 tablic informacyjnych o ciekawostkach przyrodniczych i kulturalnych regionu Slanske Vrchy, promocja regionu poprzez: produkcję filmu o regionie, zorganizowanie wystawy fotograficznej, organizację wycieczki dla polskiej młodzieży po Górach Slanskich, a także dla Słowaków po Beskidzie Sądeckim. Partnerami projektu są ze strony polskiej instytucje samorządowe oraz kulturalno-oświatowe z terenu gminy Łabowa: Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej. Projektem kieruje dr nauk przyrodniczych Pavol Kanuch. Projekt rozpoczął się spotkaniem partnerów projektu 8 kwietnia 2014r. w Zamutovie w powiecie Vranov nad Toplou. Naszę Stowarzyszenie, a zarazem instytucje kulturalno-oświatowe reprezentowali: Dorota Rolka, Wiesław Matyjewicz, Jerzy Chronowski, Leszek Zaprzelski, Krystyna Zaczyk. Obecny był również gospodarz naszej gminy wójt Marek Janczak. Partnerzy projektu prezentowali własne regiony, dyskutowali nad rozwojem turystyki w regionie, zapoznali się szczegółowo z realizowanym przez Słowaków projektem dotyczącym rozwoju regionu Slanske Vrchy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach transgranicznej współpracy miedzy Polską i Republiką Słowacką  na lata 2007-2013 .

Strona 8 z 27