Back to Top

MOST NA POTOKU ŁABOWCZAŃSKIM

 Chodzimy już po nowym moście w stronę Feleczyna. Największy w gminie most zbudowano od nowa na Potoku Łabowczańskim. Stary most został rozebrany, gdyż jego nie najlepszy stan techniczny zdecydowanie pogorszył się po powodzi w 2010 r. Przetarg na budowę mostu wygrała firma Budownictwo Komunikacyjne inż. Walentego Kuśnierza z Nowego Sącza. Gmina otrzymała na ten cel fundusze przeznaczone przez Wojewodę Małopolskiego na likwidację skutków powodzi. Koszt rozbiórki starego mostu oraz budowy nowego wyniósł ok. 2. 400.000 zł.

Czytaj więcej...

PSZCZOŁA STARSZA OD DINOZAURA

Fascynujący świat pszczół jest tematem pięknie wydanej książki "Pszczoły" autorstwa Jacka Nowaka, znanego w naszym środowisku właściciela Pasieki Barć z Kamiannej. Ta książka to właściwie piękny album opatrzony najważniejszymi informacjami z dziedziny pszczelarstwa. Zawiera nie tylko podstawowe informacje o pszczołach, ich rasach, matkach pszczelich, ale również o całorocznych  pracach pasiecznych, chorobach pszczół, roślinach miododajnych, gatunkach miodów. Dla mnie, laika zresztą w sprawach pszczelno-pasiecznych, spodobał się Rozdział V zawierający kalendarz prac pasiecznych. Na końcu publikacji znajduje się przydatny słowniczek terminów pszczelarskich. Piękne fotografie oddają urok pracy w pasiece oraz niezwykłość stworzenia, jakim jest pszczoła starsza ponoć od ... dinozaura! Zablokowany kod genetyczny u pszczoły, jak twierdzą naukowcy, spowodował, że pszczoła nie podlega prawom ewolucji. Zachęcamy zatem do czytania, a panu Jackowi Nowakowi gratulujemy pomysłu i pięknie wydanej książki o pszczołach!

Celina Cempa

MONOGRAFIA RODZINY STADNICKICH

Na rynku księgarskim ukazała się monografia rodziny Stadnickich z Nawojowej autorstwa dr Anny Janoty-Stramy. Publikacja została wydana  przez Wydawnictwo DiG w Warszawie, które zajmuje się wydawaniem monografii i dziejów znanych polskich rodów ziemiańskich. Książka ukazała się w tym właśnie roku, kiedy pałac w Nawojowej został zwrócony rodzinie Stadnickich. Warto wspomnieć, że monografia "Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu" wzięła udział w w tegorocznej edycji Konkursu im. ks. Bolesława Kumora na najlepszą książkę o Sądecczyźnie. Na przeszło 400 stronach publikacji o Stadnickich można prześledzić ważne sprawy związane nie tylko z dziejami rodu. Jest tu również historia Galicji, historia Nawojowej, historia Klucza Nawojowskiego będącego własnością Stadnickich od 1799 do 1945r. Z Kluczem Nawojowskim związane są i dzieje Łabowej oraz innych wsi naszej gminy. Rozległa kwerenda źródłowa autorki zaowocowała ciekawym materiałem historycznym oraz rodzinnym. Monografię rozpoczynają rozważania o herbie Stadnickich (Rozdział I). Następnie mamy historię Nawojowej (Rozdział II) oraz losy Klucza Nawojowskiego, tu jest parę ciekawostek dotyczących Łabowej. Kolejny rozdział (Rozdział III) omawia działalność polityczną Stadnickich i ich zaangażowanie w walkach narodowowyzwoleńczych. Ciekawe informacje zawiera Rozdział IV dotyczący działalności gospodarczej i społecznej rodziny Stadnickich. Nie brakuje informacji o życiu codziennym rodziny. Rozdział V poświęcony jest ostatniemu właścicielowi Nawojowej Adamowi hr. Stadnickiemu, który zasługiwał na osobne omówienie, zarówno z uwagi na swoją długowieczność, gdyż żył sto lat, jak i ze względu ma wszechstronną działalność polityczną, społeczną i gospodarczą. Obok przedstawienia kolei życia głównej postaci i jej osiągnięć, naszkicowane zostały również losy jego potomków, tym samym rama chronologiczna pracy została przesunięta poza 1945r., sięgając współczesności - jak tłumaczy autorka monografii. Nie brakuje oczywiście solidnie skonstruowanej bibliografii podzielonej na źródła rękopiśmienne i drukowane, tablicy genealogicznej Stadnickich, indeksu nazw osobowych i nazw geograficznych oraz materiału ikonograficznego (zdjęcia, fotografie). Historię rodziny Stadnickich przeczytałam w całości z wielkim zainteresowaniem, jest sporo informacji nie pojawiających się w innych opracowaniach, całość napisana przystępnym językiem w sposób ciekawy i zajmujący. Wiele informacji dodatkowych zawierają rozbudowane przypisy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej zakupiło monografię pani Anny Jasnoty-Stramy Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Zapraszamy do lektury.

Celina Cempa

CREDO - ZNACZY ŻYĆ

Na zakończenie Roku Wiary w niedzielę w święto Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r. w Łabowej można było obejrzeć niecodzienny spektakl słowno-muzyczny Credo – znaczy żyć. To pełne emocji widowisko wyreżyserował ks. Piotr Kiełbasa, nowy wikariusz parafii w Łabowej wraz z Grzegorzem Wadowskim z Tęgoborzy, studentem II roku ratownictwa medycznego. W półtoragodzinnym przedstawieniu wykorzystano pomysł wspólnoty z Cenacolo w Medjugorie. Ścieżka dźwiękowa z nagraniem podgrzewała emocje na sali. Ks. Piotr wcielił się w postać Chrystusa, a w spektaklu wzięło udział 50 młodych aktorów z Tęgoborzy. Sztuka oparta na Składzie Apostolskim jest opowieścią o życiu i wierze, przenosi widza w czasy biblijne. Spektakl rozpoczyna się od scen stworzenia świata, człowieka i grzechu pierwszych rodziców. Opowiada następnie dzieje zbawienia, czyli ewangelię o Panu Jezusie, całość kończy scena symbolizująca życie wieczne. Opowieść o wierze w Chrystusa przedstawiona była: słowem, muzyką, tańcem, ruchem, światłem, strojami, dekoracjami, rekwizytami teatralnymi. Dla 50 aktorów około 100 strojów z czasów Chrystusa uszyła mama ks. Piotra. Premiera spektaklu odbyła się w kwietniu br. w Tęgoborzy. Warto przypomnieć, że ks. Piotr Kiełbasa zajął II miejsce w Małopolsce w plebiscycie Wikary Roku 2013 organizowanym przez Dziennik Polski.

Czytaj więcej...

TRZY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Trzy Święta Niepodległości

Polecam do przeczytania relacje z obchodów Święta Niepodległości w Łabowej z lat: 1937, 1938, 2013.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 27