Back to Top

WALNE ZEBRANIE 2013

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zgodnie ze Statutem Towarzystwa zwołuje na 11 marca 2013 roku w poniedziałek Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się o godz. 17 45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. W przypadku braku quorum do głosowania drugi termin Zebrania wyznaczony jest w tym samym dniu na godz. 18.00.

Czytaj więcej...

ODZNACZENIA DLA PRZEWODNIKÓW

Joanna Król z Łabowej została wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki odznaką Za Zasługi dla Turystyki podczas uroczystej gali Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika, która miała miejsce na zamku w Niepołomicach w dniu 22 lutego br.  Pani Joasia jest aktywną działaczką Oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu, pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Głównym PTT VIII Kadencji, pracuje w Zarządzie Koła Przewodników PTT Beskid w Nowym Sączu, jest przewodnikiem beskidzkim, terenowym i pilotem wycieczek. Z jej inicjatywy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej powstało Szkolne Koło PTT zrzeszające uczniów szkoły podstawowej. Opiekunem Koła jest pani Dorota Rolka. www.pttns.pl

WYRÓŻNIENIE DLA ZIEMI ŁABOWSKIEJ

ZIEMIA ŁABOWSKA otrzymała jedno z trzech wyróżnień w kategorii KSIĄŻKA O SĄDECCZYŹNIE w Konkursie im. ks.prof. B. Kumora przyznane głosami portalu informacyjnego SADECZANIN.INFO. Do konkursu zostały nominowane 34 publikacje o regionie.  Nasza publikacja monograficzna została zgłoszona do konkursu przez panią Lidię Chronowską, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Redaktorzy monografii Celina Cempa i Jerzy Chronowski odebrali dyplomy uznania podczas uroczystej Gali Sądeczan, która odbyła się w MCK Sokół w Nowym Sączu 23 lutego 2013. Nagrodę główną w kategorii Książka o Sądecczyźnie otrzymał prof. Feliks Kiryk, redaktor 3-tomowej Historii Nowego Sącza. W kategorii Sądecki Autor nagrodę otrzymała piwniczańska poetka Wanda Łomnicka-Dulak. Podczas Gali tytuł Sądeczanina Roku 2012 otrzymała Lucyna Zygmunt, dyrektor Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Konkurs organizowała Fundacja Sądecka.
Wszystkim Internautom dziękujemy za oddanie głosu!Smile

Czytaj więcej...

AKTYWNE KARPACKIE NGO

Towarzystwo podpisało umowę szkoleniowo - doradczą z Fundacją Collegium Progressus (lider projektu) i Fundacją Rozwoju Regionu Rabka (partner projektu), w ramach której będzie nam udzielone wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowych i doradczych w ramach Projektu Aktywne Karpackie NGO realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS. Współpraca w tym zakresie będzie realizowana do 31 grudnia 2014r.

Czytaj więcej...

WYSTAWA PRAC SABINY ŁATKI

W Galerii SOKÓŁ  w Nowym Sączu można do 1 kwietnia br. oglądać prace Sabiny Łatki artystki zajmującej się rzeźbą, malarstwem, grafiką. Sabina pochodzi z Łabowej, ukończyła Wydział Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoje prace wystawia w kraju i za granicą. O wystawie w Nowym Sączu można czytać na stronie MCK Sokół  http://www.mcksokol.pl/75,10535,Malarstwo_rzezba_i_grafika_Sabiny_Latki_w_Galerii_SOKOL.htm

Strona 13 z 27