Back to Top

PRZEGLĄD PRASY

W Nr 3/4 (72/73) z 2010r. kwartalnika Almanach Sądecki wydrukowany został artykuł Jana Wnęka pt. Kolektywizacja wsi w powiecie nowosądeckim w latach 1949 - 1956. Artykuł analizuje przyczyny powstawania spółdzielni produkcyjnych we wsiach województwa krakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu nowosądeckiego na tle sytuacji politycznej w Polsce. Artykuł zawiera liczne przypisy i umieszcza teksty źródłowe dotyczące spraw spółdzielczych. Analiza działalności spółdzielni produkcyjnych w powiecie zawiera liczne odwołania do problemów spółdzielczych w miejscowościach naszej gminy i gmin sąsiednich: Nowej Wsi, Łabowej, Maciejowej, Mochnaczce, Tyliczu. Idea kolektywizacji wsi powojennej została opisana w sposób przystępny i ciekawy. W tym samym numerze Almanachu Sądeckiego Stanisław Korusiewicz w artykule Rok 1939 i 1945 w dokumentacji wymienia przebieg działań wojennych, zniszczeń i strat w danych miejscowościach. Informacje zaczerpnął z akt Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie (sygnatura UW II 336). Wydział ds. Strat Wojennych działający przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przeprowadził w 1946r. ankietę w podległych gminach, którą wypełniała godna zaufania komisja gminna (z reguły wójt, nauczyciel, osoby cieszące się zaufaniem). Oceniano straty wojenne i spisywano zdarzenia. W 1939r. podana jest w w/w ankiecie krótka informacja: Łabowa: Przebieg kampanii 1939 był spokojny. W Krynicy: Przed wkroczeniem wojsk do Krynicy we wrześniu 1939 WP wycofało się w kierunku na Grybów. Tylne straże Obrony Narodowej w drobnych utarczkach utraciły 1 żołnierza. W 1945 r. - Łabowa: Zbombardowana przez aliantów w 1945r. Zrzucono ok. 50 bomb małego kalibru. Zginęły 4 osoby, a dwie kolejne zmarły później z ran. Nowa Wieś: W czasie wycofywania się Niemców wieś została obrabowana z żywności.

MARATOŃCZYCY Z ŁABOWEJ

Zakończyło się XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju (7-9 września br). Imprezą towarzyszącą był       II Festiwal Biegowy z bogatym programem zawodów sportowych, targami sportowymi, spotkaniami ze znanymi sportowcami i zaproszonymi gośćmi. Na II Festiwalu Biegowym była najlepsza polska sportsmenka - Irena Szewińska. Głównym punktem programu był rozegrany w niedzielę 11 września Koral Maraton na trasie: Krynica - Deptak - Powroźnik - Muszyna - Złockie - Jastrzębik - Powroźnik - Wojkowa - Tylicz - Krynica. Profil trasy: start - 558 m n.p.m. - najwyższy punkt - 698 m n.p.m. - meta - 558 m n.p.m. W maratonie uczestniczyło ok. 600 osób, sportowców i amatorów. Z Łabowej uczestniczyli w Koral Maratonie:

Marek Buda - 3:38:23 -  m-ce 65

Stanisław Mróz - 3:51:37 - m-ce 115

Paweł Chronowski - 4:11:33 - m-ce 211

Szczepan Mogilski - 4:46:28 - m-ce 352

PANI JÓZEFA MOGILSKA ODCHODZI NA EMERYTURĘ

 Po 44 latach pracy w Banku Spółdzielczym w Nawojowej odchodzi na emeryturę pani Józefa Mogilska, znana mieszkanka Łabowej, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Z ogólnego stażu pracy 38 lat pracowała w Łabowej, pełniąc obowiązki kierownika filii Banku Spółdzielczego w Nawojowej od 1 stycznia 1973 do 1 października 2011. Na emeryturze życzymy Pani wyłącznie słonecznych dni!

CERKIEW DO REMONTU

Murowana cerkiew w Łabowej z 1798 roku wymaga remontu. Obecnie została przygotowana kompletna dokumentacja planowanego remontu i prac konserwatorskich. Zakres prac obejmował będzie m.in. remont dachu i więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji budynku, izolacja murów i fundamentów, odgromienie, wymianę stolarki okiennej, wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem elektrycznym, prace konserwatorskie. Dokumentację przygotowało STUDIO 2,26 Biuro Projektów Mariusz Rams, Tomasz Sus z Nowego Sącza. Architekt mgr inż. Mariusz Rams podarował do cerkwi ikonę Pocałunek Matki. Ks. Andrzej Fik proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łabowej posiada zezwolenie budowlane na wykonanie w/w prac i poszukuje środków finansowych na ich wykonanie.

Strona 19 z 27