Back to Top

NOWE BOISKO SPORTOWE W ŁABOWEJ JUŻ CZYNNE

 Boisko sportowe wybudowane zostało w ramach operacji pod nazwą Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Łabowa oraz jedynej sali widowiskowej GOK w ramach Działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą robót była firma Multisport Karina Komarnicka z Katowic. Koszt całkowity budowy wyniósł 288.323,99 zł

Czytaj więcej...

UHONOROWANA MEDALEM DEI REGNO SERVIRE

 

Pani Ewa Chomiczewska, nauczycielka religii w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej, została uhonorowana Brązowym Medalem DEI REGNO SERVIRE w uznaniu zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej. Uroczyste wręczenie Medalu miało miejsce w bazylice katedralnej w Tarnowie 10 października 2011r. Biskup tarnowski, Wiktor Skworc, wręczając to odznaczenie, podziękował Pani Ewie za świadectwo chrześcijańskiego życia i apostolskiego zaangażowania, udzielając jej jednocześnie pasterskiego błogosławieństwa.  

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI

 
1 października 2011r. odbyła się niecodzienna uroczystość konsekracji kościoła parafialnego w Nowej Wsi. Podczas uroczystej Eucharystii kościół konsekrował JE ks. bp dr Wiktor Skworc, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

PRZEGLĄD PRASY

W Nr 3/4 (72/73) z 2010r. kwartalnika Almanach Sądecki wydrukowany został artykuł Jana Wnęka pt. Kolektywizacja wsi w powiecie nowosądeckim w latach 1949 - 1956. Artykuł analizuje przyczyny powstawania spółdzielni produkcyjnych we wsiach województwa krakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu nowosądeckiego na tle sytuacji politycznej w Polsce. Artykuł zawiera liczne przypisy i umieszcza teksty źródłowe dotyczące spraw spółdzielczych. Analiza działalności spółdzielni produkcyjnych w powiecie zawiera liczne odwołania do problemów spółdzielczych w miejscowościach naszej gminy i gmin sąsiednich: Nowej Wsi, Łabowej, Maciejowej, Mochnaczce, Tyliczu. Idea kolektywizacji wsi powojennej została opisana w sposób przystępny i ciekawy. W tym samym numerze Almanachu Sądeckiego Stanisław Korusiewicz w artykule Rok 1939 i 1945 w dokumentacji wymienia przebieg działań wojennych, zniszczeń i strat w danych miejscowościach. Informacje zaczerpnął z akt Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie (sygnatura UW II 336). Wydział ds. Strat Wojennych działający przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przeprowadził w 1946r. ankietę w podległych gminach, którą wypełniała godna zaufania komisja gminna (z reguły wójt, nauczyciel, osoby cieszące się zaufaniem). Oceniano straty wojenne i spisywano zdarzenia. W 1939r. podana jest w w/w ankiecie krótka informacja: Łabowa: Przebieg kampanii 1939 był spokojny. W Krynicy: Przed wkroczeniem wojsk do Krynicy we wrześniu 1939 WP wycofało się w kierunku na Grybów. Tylne straże Obrony Narodowej w drobnych utarczkach utraciły 1 żołnierza. W 1945 r. - Łabowa: Zbombardowana przez aliantów w 1945r. Zrzucono ok. 50 bomb małego kalibru. Zginęły 4 osoby, a dwie kolejne zmarły później z ran. Nowa Wieś: W czasie wycofywania się Niemców wieś została obrabowana z żywności.

MARATOŃCZYCY Z ŁABOWEJ

Zakończyło się XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju (7-9 września br). Imprezą towarzyszącą był       II Festiwal Biegowy z bogatym programem zawodów sportowych, targami sportowymi, spotkaniami ze znanymi sportowcami i zaproszonymi gośćmi. Na II Festiwalu Biegowym była najlepsza polska sportsmenka - Irena Szewińska. Głównym punktem programu był rozegrany w niedzielę 11 września Koral Maraton na trasie: Krynica - Deptak - Powroźnik - Muszyna - Złockie - Jastrzębik - Powroźnik - Wojkowa - Tylicz - Krynica. Profil trasy: start - 558 m n.p.m. - najwyższy punkt - 698 m n.p.m. - meta - 558 m n.p.m. W maratonie uczestniczyło ok. 600 osób, sportowców i amatorów. Z Łabowej uczestniczyli w Koral Maratonie:

Marek Buda - 3:38:23 -  m-ce 65

Stanisław Mróz - 3:51:37 - m-ce 115

Paweł Chronowski - 4:11:33 - m-ce 211

Szczepan Mogilski - 4:46:28 - m-ce 352

Strona 19 z 27