Pani Celina Cempa – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej – przez wiele lat prowadziła stronę internetową Towarzystwa i FB Towarzystwa. Jest autorką wszystkich niezwykłych artykułów, które się tam pojawiły, m.in. w cyklach Znani Łabowianie i Łabowskie sagi. Dzięki tym artykułom czytelnicy poznali wielu wspaniałych ludzi, indywidualnych, rodzinnych i społecznych historii, w piękny, ale i rzeczowy sposób przez Autorkę przekazanych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym działalności Pani Celiny Cempy!

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej założone zostało z inicjatywy mieszkańców Łabowej. Do grupy inicjatywnej należeli: Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Jolanta Brożek, Anna Chronowska, Władysław Kulpa. Towarzystwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Krakowie-Śródmieściu 1 marca 2004 roku. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdziło Statut Towarzystwa i zgodnie z nim dokonało wyboru władz Towarzystwa 5 maja 2004 r.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej liczy 52 członków (2015). W swojej działalności chce promować region jakim jest ZIEMIA ŁABOWSKA rozumiana jako obecny teren gminy Łabowa. Jest organizacją otwartą na wszystkich, którym bliski jest ten zakątek Polski.