Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej założone zostało z inicjatywy mieszkańców Łabowej. Do grupy inicjatywnej należeli: Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Jolanta Brożek, Anna Chronowska, Władysław Kulpa. Towarzystwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Krakowie- Śródmieściu 1 marca 2004 roku. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdziło Statut Towarzystwa i zgodnie z nim dokonało wyboru władz Towarzystwa 5 maja 2004 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej liczy 52 członków (2015). W swojej działalności chce promować region jakim jest ZIEMIA ŁABOWSKA  rozumiana jako obecny teren gminy Łabowa. Jest organizacją otwartą na wszystkich, którym bliski jest ten zakątek Polski.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej

Łabowa 171
33-336 Łabowa
0-18- 471-12-19

e-mail: tmzlab@onet.eu

www. tmzl.labowa.edu.pl

BS Nowy Sącz: 19 8811 0006 0003 0313 0010 0250


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 1 =