Często docierają do mnie pytania dotyczące herbu gminy. Warto zaprezentować zatem symbolikę gminy Łabowa, która znalazła urzędowe potwierdzenie w uchwale Nr XLII/270/06 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy

Łabowa. Do uchwały dołączone są cztery załączniki: Nr 1  – wzór herbu, Nr 2 – wzór flagi, Nr 3 – wzór pieczęci, Nr 4 – zasady i okoliczności używania herbu i flagi gminy. Cytowane dokumenty znajdują się na stronie www.labowa.pl Herb gminy przedstawia srebrne runo owcze w polu czerwonym.

Wzorem dla herbu była pieczęć dominalna Hrabstwa Wiśnicz z I ćwierci XIX wieku. Pośrodku tej pieczęci widniało runo owcze, a w otoku znajdował się napis: Hrabstwo* Wiśnicz *Łabowa. Dla uzupełnienia trzeba dodać, że obecnie wchodzące w skład gminy miejscowości należały do Klucza Nawojowskiego będącego w tym czasie własnością rodu Lubomirskich. Izabela z Czartoryskich Lubomirska sprzedała dobra nawojowskie w 1792 roku Apolonii Massalskiej bez wsi Łabowa. Dobra te szybko nabył od Massalskiej Franciszek Stadnicki.  Łabową księżna Lubomirska bezpośrednio sprzedała Franciszkowi Stadnickiemu w 1800 roku. Kolorystyka herbu jest symboliczna. Kolor srebrny (biel) – symbol czystości, uczciowości, pokoju. Kolor czerwony – barwa królewska, symbol Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Flaga gminy to prostokąt o proporcjach 5:8, dzielony w słup o proporcjach 1:2:1. Pasy barwne są ułożone następująco: od drzewca – czerwony (wąski), środkowy – biały (szeroki), w części swobodnej – czerwony (wąski). Pośrodku białego pasa (środkowego) znajduje się  umieszczony centralnie herb gminy. Kolorystyka flagi nawiązuje do kolorystyki i symboliki herbu (czerwień i biel). Pieczęć gminy wpisana jest w koło o średnicy 36 mm. W otoku pieczęci znajduje sie napis Gmina Łabowa. Wyrazy w otoku rozdzielają dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku wewnętrznego pola pieczęci znajduje się herb, czyli owcze runo.

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =