W T. 38 ROCZNIKA SĄDECKIEGO za rok 2010 zamieszczona została ciekawa i obszerna recenzja dotycząca naszej monografii

ZIEMIA ŁABOWSKA autorstwa historyka mgra Tadeusza Dudy (str.468 – 470). Duda analizuje zawartość poszczególnych rozdziałów monografii, życzliwie podkreślając przy okazji jej zalety i niedociągnięcia. Chwali kompetencje autorki rozdziału I (Danuta Binko), podkreśla ciekawie i przystępnie napisany rozdział II (Jolanta Brożek), użyteczność informacji rozdziału III (Damian Gurba, Jakub Owsianka) oraz VII (Leszek Zaprzelski), interesujące informacje w rozdziale V (Adam Zaczyk), podkreśla też  szczegółowość i kompletność opisów miejscowości w rozdziale VI (Dorota Rolka, Wiesław Matyjewicz). Najwięcej uwagi poświęca najdłuższemu rozdziałowi II O historii Ziemi Łabowskiej (Celina Cempa), analizując jego mocne i słabsze fragmenty. Sprawiedliwie podkreśla jednak, że tytuł oddaje adekwatnie treść, bowiem nie przedstawia usystematyzowanej i całościowej  historii, a jedynie pewne fragmenty omówione w szerszym lub węższym zakresie. Całość historii tych ziem wymagałaby znacznie większej objętościowo pracy przekraczającej ramy naszej i tak obszernej publikacji. W zakończeniu znalazły się słowa: Wartość książki podnoszą piękne, kolorowe fotografie, przedstawiające zarówno krajobrazy, przyrodę jak i ludzi, zabytki i obiekty architektury położone na terenie gminy oraz bardzo przydatne, fachowo wykonane mapy. Mimo przedstawionych zastrzeżeń odnośnie rozdziału poświęconego historii, należy uznać omawianą monografię za pożyteczną i przydatną zarówno dla mieszkańców gminy, jak i odwiedzających teren gminy turystów, krajoznawców, myśliwych, wędkarzy oraz wczasowiczów. I o to nam chodziło!

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − jeden =