Mija dokładnie 20 lat od rozpoczęcia wydawania Gazety Łabowskiej (GŁ). Dla uczczenia 200-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej rozpoczął wydawanie Gazety Łabowskiej. Gazeta wydawana była z różną częstotliwością, nazywana z początku miesięcznikiem,  choć właściwie był to dwumiesięcznik, potem był to kwartalnik. GŁ wystartowała w czasie przemian technicznych, dopiero rozpoczynała się doba komputeryzacji i redakcja borykała się z różnymi problemami głównie natury technicznej oraz finansowej. Szata graficzna we wszystkich numerach była dziełem Elżbiety Hasior, to właśnie jej rysunki ozdabiają wszystkie niemal numery GŁ. Numer był powielany na zwykłej kserokopiarce. Skład redakcji był skromny. Zaczynano w składzie trzech osób: Celina Cempa, Jerzy Chronowski (Dyerktor GOK w Łabowej) oraz Elżbieta Hasior. Te osoby pracowały przy wydaniu wszystkich numerów gazety. Od Nr 2 dołączył się Stefan Nosal i współpracował do Nr 10. Od Nr 5 – 10 z redakcją współpracowała grupa młodzieżowa RAMA (Agata Złocka, Artur Szyszka, Robert Kłębczyk, Mariusz Łukasik). Przy kolejnych numerach do redakcji dołączyli: Jolanta Brożek (od Nr 11-21), Anna Nosal (od Nr 11), Ewa Frączek (od Nr 12-21) oraz Ludmiła Jakubowska-Wnęk (od Nr 14-21. Współpracowali ponadto: Stefan Nosal i Stanisław Brożek. W rezultacie w latach 1991-1998 wydano 21 numerów GŁ.

1991 Nr 1 – 5

1992 Nr 1- 4 (Nr 6 – 9)

1993 Nr 1 (Nr 10)

1996 Nr 1 – 6 (Nr 11 – 16)

1997 Nr 1- 3 (Nr 17 – 19)

1998 Nr 1-2 ( Nr 20 – 21)

Redakcja pracująca społecznie zaprzestała wydawania GŁ w 1998r. z powodu braku środków finansowych na unowocześnienie wydawania gazety. Wydawanie jej w takiej szacie graficznej, jak to czyniono, przestało mieć sens. Ówczesne władze samorządowe nie były zainteresowane przekształceniem gazety w organ społeczno-kulturalny, będący panoramą gminy. GŁ prezentowała się na forach gazet lokalnych i uzyskiwała pozytywne recenzje za zawartość treściową. Należy wspomnieć, że publikowany cykl artykułów Celiny Cempy Śladami minionych wieków zaowocował później wydaniem w 1998 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną książki pod tym tytułem, która została pierwszą publikacją książkową o Łabowej. GŁ publikowała artykuły o pracy gminy, prezentowała jej problemy, pisała w kalendarium o ludziach i wydarzeniach m.in. gazyfikacji, rozbudowie szkół, poświęceniu cerkwi w Łabowej (Nr 9), poświęceniu kościoła w Czaczowie (Nr 14), publikowane były wywiady z mieszkańcami (m.in. maratończykiem Stanisławem Mrozem) oraz wiersze (Anny Mąki, Marka Budy, Elżbiety Ciemierkiewicz). Z pewnością wymienione artykuły nie wyczerpują zawartości treściowej GŁ. Nie można zresztą pochwalić wszystkich numerów za czytelność (zła kserokopia) np. nr 4 z 1991r. GŁ była jednak próbą stworzenia lokalnej gazety, fakt ten można wspomnieć po 20 latach, choćby przy okazji narodowego święta 3 Maja będącego przyczynkiem wydawania tej skromnej gazety. Wszystkie numery GŁ znajdują się w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej lub w posiadaniu prywatnych osób.

Dodatkiem do niniejszego artykułu będzie przedruk wiersza O matce nieżyjącej już Anny Mąki z Łabowej (Gazeta Łabowska 1991 NR 4), która należała do do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i za ten  pogodny wiosenny wiersz otrzymała nagrodę w jednym z konkursów dla twórców ludowych.

Anna Mąka, O matce

Czemu jesteś taka smutna

matuleńko moja.

Czy cię gnębi złe przeczucie,

czy gorzka niedola.

Porzuć smutki, rozchmurz czoło

i bądź uśmiechnięta.

Spójrz okienkiem do ogrodu,

kędy rośnie mięta.

Tam wśród mięty żabie oczka

do Ciebie mrugają.

A na dębie, na wysokim,

gołębie gruchają.

Garść pszenicy weź z sąsieka,

i nakarm gołębie,

by gruchały jeszcze raźniej

na wysokim dębie.

Bo już wiosna, matuleńko,

wszystko życiem tętni.

Wiosna niesie życie, uśmiech,

Ty się też uśmiechnij !

15 kwietnia 1982r

Kategorie: Łabowa

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =