Ks. dr Henryk Ostach 1924-2011

1 maja 2011 roku zmarł w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ks. Henryk Ostach znany w Polsce i na świecie działacz pszczelarski. Urodził się 9 grudnia 1924 roku w Poznaniu, był synem Antoniego i Kazimiery Donaj. Ukończył gimnazjum w Gostyniu, w czasie II wojny światowej był zesłany na roboty przymusowe do Ratenau. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Kongregacji św. Filipa Neri. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie.Tytuł magistra otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976, a tytuł doktora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1985r. Na Sądecczyznę przyjechał w 1958, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Bereście koło Krynicy Zdroju, a od 1960 – w Kamiannej. Już w Bereście miał pasiekę i poznał tajniki pszczelarstwa, zdobywając tytuł mistrza pszczelarskiego. Praca w Kamiannej zaowocowała wielkimi zmianami całego życia wsi. Ks. Ostach z rozmachem rozwijał wiele dziedzin życia (droga, pasieka, budowa Domu Pszczelarza, Domu Strażaka, rozwój apiterapii). W 1981 roku został Prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i sprawował tę funkcję przez 3 kadencje. O Jego dokonaniach napisano wiele artykułów opublikowanych w Internecie m.in. na stronach:  www.kamianna.pl   www.naszbeskid.pl

Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 maja 2011 roku w Kamiannej o godz.13.00

Podczas pełnienia funkcji Prezesa PZP zorganizował:

1. Międzynarodowe Sympozjum Apiterapii w Krakowie – maj 1985 rok.
2. XXXI Światowy Kongres Apimondia w Warszawie – 1987 ( był prezydentem Kongresu).
3. Zainicjował corocznych Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i pielgrzymki na Jasną Górę w dzień św. Ambrożego – patrona pszczelarzy.
4. Reaktywował Wszechsłowiański Związek Pszczelarzy „Apislavia”
w Bratysławie (kraje Słowiańskie i Naddunajskie), którego został prezydentem, a następnie zorganizował spotkanie jego delegatów w Domu Pszczelarza w Kamiannej.

Do pracy w pasiece „Barć” przyjął w 1986 roku małżeństwo Emilię i Jacka Nowaków – pszczelarzy zawodowych a związanych z Kamianną już od 1972r.
Pasieka jest bazą dydaktyczną dla uczniów szkół rolniczych, studentów i pszczelarzy, działa również dział produkcji apiterapeutyków. Przeprowadzane w pasiece prelekcje dla grup turystycznych na temat wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich to doskonała ich promocja.
Z inicjatywy ks. dra Henryka Ostacha w Kamiannej zapoczątkowano apiterapię prowadzoną przez naukowców i lekarzy medycyny, różnych specjalności: prof. Artura Stojko, dra med. Jerzego Galę, lek. med. Kazimierza Pacha, lek. med. Barbarę Leszczyńską i innych.

Ks. dr H. Ostach przeprowadził wiele szkoleń z zakresu pszczelarstwa w kraju i zagranicą. Występował w audycjach radiowych i telewizyjnych. Napisał wiele artykułów prasowych.
Za całokształt działalności na rzecz pszczelarstwa i innych został wyróżniony ok. 100-tu odznaczeniami, z których najważniejsze to:
1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2. Złoty Krzyż Zasługi RP.
3. Złoty Medal Słowackiego Związku Pszczelarzy.
4. Złoty Metal Rumuńskiego Związku Pszczelarzy.
5. Złoty Medal Ks. dra Jana Dzierżona.
6. Statuetka Ks. dra Jana Dzierżona.
7. Order Bolesława Chomicza i Order Znaku OSP.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − czternaście =