Grzegorz Olszewski podjął się ogromnego trudu sporządzenia sądeckiej listy więźniów KL Auschwitz. Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC z Nowego Sącza wydało jego pracę pt. Więźniowie KL Auschwitz powiatu nowosądeckiego, która zawiera biogramy 2282 więźniów obozu: Polaków, Łemków, Żydów i Romów. We wstępie autor zaznacza, że jest to pierwsza tego typu publikacja, ale wydana dopiero 67 po II wojnie światowej. Obliczenie strat wojennych Sądecczyzny z takiej perspektywy czasowej nie może być według autora precyzyjne. Wiele w tym racji. W Oświęcimiu z Łabowej byli również: Wojtowicz Julian (przeżył), Drożdżak Konrad (zginął), Timofij Kaliniak (zginął), Semen Kulanda (zginął), Zagraj Michał (przeżył, był stolarzem w obozie), Kidoń Pelagia (zwolniona po 7 miesiącach), Kulanda Julia (zwolniona po 7 miesiącach), Połyniak Włodzimierz (zginął). Lista może nie być kompletna. Dodać jednak trzeba, że określenie „był w Oświęcimiu” dla niektórych oznacza każdy obóz koncentracyjny, stąd niektóre informacje  mogą nie być ścisłe. Publikacja Grzegorza Olszewskiego jest solidnie opracowana, opatrzona wstępem, cennymi fotografiami Nowego Sącza oraz obozu Auschwitz, licznymi fotografiami obozowymi więźniów, skorowidzem miejscowości, bibliografią. Żydzi z Łabowej wywiezieni do getta w Nowym Sączu po jego likwidacji w 1942 oraz 1943r. w ramach akcji Reinhard zostali przetransportowani do Auschwitz i innych obozów. Duża liczba Żydów z Łabowej zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. W załączeniu lista łabowian sporządzona w oparciu o publikację Grzegorza Olszewskiego.

 

KL Auschwitz

Więźniowie z gminy Łabowa

 L.p. Imię, nazwisko Rok i m-ce urodzenia Rok śmierci Rodzice Wyznanie, miejsce zam. Uwagi
 Kamianna
1. Bladycz Julia  1903 Kamianna  1943 KL Dańko i Karolina Czerwieniak kat.
2. Bladycz Melania  1915 Łabowiec  1943  Kat. Kamianna
3. Bladycz Teodor  1893 Kamianna  1943 KL Dańko i Karolina Czerwieniak grekokat. Kamianna żona Teodora zd. Pawlikowska; robotnik rolny
4.  Bladycz Teodora  1890 Żegiestów  1943 KL Jurko i Anastazja Czerwieniak grekokat. Kamianna mąż Teodor
5. Czerwieniak Anna  1889 Kamianna  1943 KL grekokat. Żegiestów
Kotów
1. Cielomecka Ludwina  Ur. Jodłownik  1943 KL Wawrzyn i Ewa Mirga  Cyganka Kotów transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
2. Ondicz Klara  1900   Kotów  1943 KL Marek i Anna Siwak  grekokat. Powroźnik zd. Czarna
3. Ondycz Fenna  1887  Czyrna  1943 KL Matka Tekla  grekokat. Kotów mąż Ossy
4. Ondycz Józef  1904 Łabowiec  1943 KL Iwan i Eufrozyna Kotlarz  grekokat. Kotów żona Fenna Siwak; kowal
5.  Ondycz Tomasz  1875   Kotów  1943 KL  Jurko i Anna Ondycz  grekokat. Grybów kowal
6. Paliwoda Jan  1922   Kotów  1943 KL grekokat.
Krzyżówka
 1.  Dawidowicz Sara  1912 Krzyżówka  ? KL Jakub i Franciszka Żydówka Czechowice-Dziedzice  zd. Leblowic; gosp. dom.
 2. Pawlikowski Siwak Grzegorz  1914 Krzyżówka  1943 KL Osyf i Maria Siwak  grekokat. Grybów  ż. Katarzyna; robotnik; traksport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 Łabowa
1. Abusch Natanael  1888  Łabowa  1942 KL  Matka Rebeka  Żyd     Montreal Francja  transport z Drancy (Paryż); żona Lea
2. Berman Abraham  1870  Łabowa  1942 KL Aaron i Frajda  Żyd      Łabowa kupiec; żonaty
3. Berman Ber 1878 1942 KL Aaron i Frajda Żyd       Łabowa kupiec; żonaty
4.  Berman Izaak 1910   Łabowa 1943 KL Matka Rachela  Żyd       Kraków robotnik; żona Maria Sara Weinstein
5. Berman Symeon  1908   Łabowa 1943 KL Matka Chaja Sara  Żyd       Grybów robotnik; żona Rebeka Debon
6. Czerweniak Berta 1879 Hniezdne Słowacja 1943 KL  Łabowa
7. Czerweniak Nikita  1886     Uhryń  1943 KL Maciej i Tekla Mizikar Łabowa żona Berta Mizikar
8. Einhorn/dziewczynka    7 lat 1935  1942 KL Matka Mina  Żydówka Łabowa  imię nieznane
9. Einhorn/ dziecko 6 lat  1936  Krynica  1942 KL  Aaron i Rebeka Berman  dziecko żydowskie; Łabowa imię i płeć nieznana
 10. Einhorn/ dziewczynka    5 lat 1937 1942 KL Abraham i Mina Żydówka Łabowa imię nieznane
11. Einhorn/ dziecko 5 lat  1937  1942 KL Ber Einhorn i Estera  dziecko żydowskie; Łabowa imię nieznane
12.  Einhorn Aaron  1910   Łabowa 1942 KL Chaim i Chaja Żyd       Łabowa kupiec; żonaty
13. Einhorn Aaron  1914   Łabowa  1942 KL Samuel i Pesa  Żyd       Krynica kupiec, żona Rebeka, jakiś czas mieszkał w Łabowej w czasie II wojny
14. Einhorn Abraham 1908   Łabowa 1942 KL Samuel i Pesa Żyd      Łabowa żona Mina; pracował przy obsłudze wagonów towarowych
 15. Einhorn Akiba 1913   Łabowa 1942 KL Mojżesz i Rebeka  Żyd      Łabowa kupiec; żona Maria
16. Einhorn Chaja 1888   Łabowa 1942 KL Izrael i Róża  Żydówka Łabowa mąż Chaim; gosp. domowa
 17. Einhorn Estera  1910   Łabowa  1942 KL Ber i Anna  Żydówka Łabowa  zamężna, gospodyni domowa
18. Einhorn Ezechiel 1917   Łabowa 1942 KL Chaim i Chaja  Żyd      Łabowa kupiec, żonaty
19. Einhorn Minka 1910   Łabowa 1942 KL Mojżesz i Rebeka Żydówka Łabowa zamężna, gospodyni domowa
20.  Einhorn Mojżesz 1917   Łabowa 1942 KL Samuel i Pesa Żyd      Łabowa kupiec, kawaler
21. Einhorn Pesa 1875 Szczawnica 1942 KL Izaak i Frajda Żydówka Łabowa  zd. Blimshtok zamężna, mąż Samuel; gospodyni domowa
22. Einhorn Rebeka 1914   Łabowa  1942 KL Józef i Fajga Żydówka Krynica  zd. Berman, zamężna, gospodyni domowa, w czasie II wojny zam. Łabowa
23. Einhorn Samuel 1914   Łabowa 1942 KL Chaim i Chaja Żyd      Łabowa kupiec, żonaty
24. Einhorn Symeon  1912   Łabowa 1942 KL Chaim i Chaja Żyd      Łabowa  kupiec, żonaty
25. Freund Baruch  1907   Łabowa 1943 KL Izaak i Fruma  Żyd Antwerpia-Anvers kuśnierz; żona Maria Kleinfeld
26. Gartner Mojżesz 1886   Łabowa Losy nieznane ?  Żyd przyjechał transportem z więzienia w Tarnowie
 27. Gotzler Bronisława 1885   Łabowa ? ? Żydówka Chemnitz, Niemcy mąż Izaak, gospodyni domowa
28. Helman Asser 1910   Łabowa ? ? Żyd      Łabowa kupiec, żonaty
29. Kornreich Asser 1894   Łabowa  1942 KL Kalman i Fajga Żyd         Nowy Sącz kupiec, żona Hena Fish
30. Kornreich Kalman  1866   Łabowa 1942 KL Mojżesz  Żyd         Nowy Sącz kupiec, żona Fajga Zolman
31. Lustig Esperanca  ?         Łabowa  ? KL Abraham Izrael i Rachela  Żydówka Łabowa  zd. Berman, mąż Samuel, gospodyni domowa
32. Marczak Wasyl 1923   Łabowa 1943 KL Roman i Stefania Ziaja grekokat. Łabowa robotnik, kawaler
33. Połyniak Stefan 1904   Łabowa 1942 KL ? Łabowa szewc, przybyła do obozu transportem z Krakowa
34. Schaechter Dawid 1863   Łabowa 1943 KL ? Żyd
35.  Trachanowski Igor 1911   Łabowa 1999 Gliwice ? ? inżynier, działacz konspiracyjny na Lubelszczyźnie, w 1944 przywieziony do obozu Flossenburg
36.  Wallach Chaim Israel 1890   Łabowa 1942 KL Izaak i Rachela Breitkopf  Żyd        Nowy Sącz  przyjechał z więzienia z Tarnowa, żona Rozalia Sara Gassner
37. Węgier Dawid 1909   Łabowa  1942 KL Samuel i Chaja  Żyd     Łabowa  kupiec, żonaty
38. Węgier Echezkiel  1917   Łabowa  1942 KL Aaron i Frajda Żyd     Łabowa  kwaler, pomoc domowa
39. Węgier Samuel 1885   Łabowa 1942 KL Izrael i Szajna Żyd     Łabowa  kupiec, żonaty
40. Węgier Szymon 1907   Łabowa 1942 KL Samuel i Chaja Żyd     Łabowa  kupiec, żonaty
41.  Węgierek Samuel 1875   Łabowa  1942 KL  Izrael i Róża  Żyd     Łabowa kupiec, żona Sara
 42. Węgierek Sara 1880   Łabowa  1942 KL Aaron i Frajda  Żydówka Łabowa mężatka, gospodyni domowa
 43. Wildstein Joel 1889 Łabowa  1941 ? ? Żyd robotnik, transport do obozu z dystryktu krakowskiego
44. Wojtowicz (Wójtowicz)Sergiusz (Sergij)  1912   Łabowa 1943 KL Julian i Julia Krynicka grekokat. Łabowa kawaler, ogrodnik
45. Maria nieznana z nazwiska 1914   Łabowa 1943 KL Samuel i Pesa Żydówka Łabowa nazwisko rodowe Einhorn
Łabowiec
1. Bladycz Melania  1915 Łabowiec 1943 KL ? katoliczka Kamianna
2. Jedynak Antoni 1879 Łabowiec 1943 KL Wasyl i Teodora Kopylczak  grekokat. Łabowiec rolnik, żona Tekla Warcholik, traksport z więziania z tarnowa i Krakowa
3. Ondycz Jóżef 1907 Łabowiec 1943 KL Iwan i Eufrozyna Kotlarz grekokat. Kotów kowal
4. Ondycz Leszek  1897 Łabowiec 1943 KL Jan i Jefrozyna Tatlarz grekokat. Łabowiec  rolnik
5. Ondycz Marta  1885 Łabowiec  1943 KL ?  grekokat. Złockie
 6. Pawlikowska Anna  1912 Łabowiec  1943 KL Matka Anna grekokat. Łabowiec  transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 7. Pelak  Piotr 1913 Łabowiec  1943 KL ? grekokat. Łabowiec  transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
 8. Siwak Maria 1920 Łabowiec 1943 KL ?  grekokat. Berest
Łosie
1. Kobanyj Lew 1903 Radocyna 1942 KL Zygmunt i Augusta Zorn Łosie żona Melania, rolnik
2. Siwak Klara 1887      Łosie 1943 KL Jurko i Katarzyna grekakat. Grybów  zd. Ondycz, mąż Jan
3. Tomaszkiewicz Paweł 1918      Biała Niżna  1943 KL Stanisław i Maria Gawlik grekokat. Łosie  żona Maria Żak, robotnik rolny, transport z więzienia z Tarnowa i Krakowa
Nowa Wieś
1. Hochhauser Abraham 1902     Nowa Wieś 1942 KL Mojżesz i Mira Horowitz Żyd     Grybów kupiec, do obozu przyjechał z getta w Krakowie
Uhryń
 1. Czerweniak Nikita 1886  Uhryń  1943 KL Maciej i Tekla Mizikar  Łabowa  żonaty, rolnik

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + sześć =