Prelekcją pana Wiesława Matyjewicza na temat Ikonostas cerkiewny na przykładzie cerkwi w Maciejowej i Łosiu Towarzystwo rozpoczęło cykl spotkań W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. Celem cyklu jest popularyzacja wiedzy o naszej gminie i najbliższym regionie. Godzinny wykład o ikonostasach zawierał wiele informacji na temat: genezy i rozwoju ikonostasu, jego układu, znaczenia poszczególnych elementów, twórców ikonostasu w południowej Polsce na przełomie XIX/XX. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione i omówione ikonostasy w cerkwiach Maciejowej i Łosiu, gdzie zachowały się w komplecie. Ważnym elementem prelekcji było jasne i przystępne omówienie znaczenia ikony w sztuce cerkiewnej i życiu duchowym człowieka. Treści wykładu były zilustrowane ciekawą prezentacją multimedialną, pełniącą rolę wizualizacji wybranych zagadnień ze sztuki cerkiewnej i przybliżającą wygląd ikonostasów w Maciejowej i Łosiu. Cerkwie w tych miejscowościach są obiektami, którymi możemy się pochwalić.
 
Zespół dziecięcy Melodynki (od lewej: Julka Polańska, Karolina Lelito, Wiktoria Smyda, Ania Lelito, Julka Zaprzelska)
Fot. Jerzy Chronowski
Fot. Jerzy Chronowski
Fot. Jerzy Chronowski
Fot. Jerzy Chronowski
Fot. Jerzy Chronowski
 Fot. Jerzy Chronowski

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 9 =