Na rynku księgarskim ukazała się monografia rodziny Stadnickich z Nawojowej autorstwa dr Anny Janoty-Stramy. Publikacja została wydana  przez Wydawnictwo DiG w Warszawie, które zajmuje się wydawaniem monografii i dziejów znanych polskich rodów ziemiańskich. Książka ukazała się w tym właśnie roku, kiedy pałac w Nawojowej został zwrócony rodzinie Stadnickich. Warto wspomnieć, że monografia „Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu” wzięła udział w w tegorocznej edycji Konkursu im. ks. Bolesława Kumora na najlepszą książkę o Sądecczyźnie. Na przeszło 400 stronach publikacji o Stadnickich można prześledzić ważne sprawy związane nie tylko z dziejami rodu. Jest tu również historia Galicji, historia Nawojowej, historia Klucza Nawojowskiego będącego własnością Stadnickich od 1799 do 1945r. Z Kluczem Nawojowskim związane są i dzieje Łabowej oraz innych wsi naszej gminy. Rozległa kwerenda źródłowa autorki zaowocowała ciekawym materiałem historycznym oraz rodzinnym. Monografię rozpoczynają rozważania o herbie Stadnickich (Rozdział I). Następnie mamy historię Nawojowej (Rozdział II) oraz losy Klucza Nawojowskiego, tu jest parę ciekawostek dotyczących Łabowej. Kolejny rozdział (Rozdział III) omawia działalność polityczną Stadnickich i ich zaangażowanie w walkach narodowowyzwoleńczych. Ciekawe informacje zawiera Rozdział IV dotyczący działalności gospodarczej i społecznej rodziny Stadnickich. Nie brakuje informacji o życiu codziennym rodziny. Rozdział V poświęcony jest ostatniemu właścicielowi Nawojowej Adamowi hr. Stadnickiemu, który zasługiwał na osobne omówienie, zarówno z uwagi na swoją długowieczność, gdyż żył sto lat, jak i ze względu ma wszechstronną działalność polityczną, społeczną i gospodarczą. Obok przedstawienia kolei życia głównej postaci i jej osiągnięć, naszkicowane zostały również losy jego potomków, tym samym rama chronologiczna pracy została przesunięta poza 1945r., sięgając współczesności – jak tłumaczy autorka monografii. Nie brakuje oczywiście solidnie skonstruowanej bibliografii podzielonej na źródła rękopiśmienne i drukowane, tablicy genealogicznej Stadnickich, indeksu nazw osobowych i nazw geograficznych oraz materiału ikonograficznego (zdjęcia, fotografie). Historię rodziny Stadnickich przeczytałam w całości z wielkim zainteresowaniem, jest sporo informacji nie pojawiających się w innych opracowaniach, całość napisana przystępnym językiem w sposób ciekawy i zajmujący. Wiele informacji dodatkowych zawierają rozbudowane przypisy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej zakupiło monografię pani Anny Jasnoty-Stramy Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Zapraszamy do lektury.

Celina Cempa

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście − cztery =