W niedzielę 30 marca odbył się II wykład z cyklu „Nasza Mała Ojczyzna” służący upowszechnianiu przez nasze Towarzystwo wiedzy o najbliższej Ojczyźnie. Wykład zgromadził grupę osób zainteresowanych  polskim osadnictwem w gminie Łabowa w czasach austriackich. Prezes Celina Cempa przygotowała dłuższy wykład na temat „Pokolenia Odchodzą. Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach austriackich 1772-1918”, w którym starała się odpowiedzieć na pytania: kim byli osiedlający się na terenie Zachodniej Łemkowszyzny  Polacy w tym okresie, skąd pochodzili, czym się zajmowali, jakie były przyczyny ich migracji. Sporo miejsca poświęcone było na historie osiadłych na stałe rodzin polskich, na omówienie szerszego tła historycznego i warunków społeczno-ekonomicznych panujących w czasach austriackich w Galicji. Wykładowi towarzyszyła obszerna prezentacja multimedialna. Temat opracowany został na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej nie ujmowanej w dotychczasowych opracowaniach o Sądecczyźnie. Mimo że na wstępie prezes Cempa zażartowała, że ten wykład to „nie będzie kino akcji”, zgromadzeni w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury słuchali wykładu z zainteresowaniem. Warto przypomnieć, że pierwszy wykład z tego cyklu wygłosił pan Wiesław Matyjewicz na temat „Ikonostas w sztuce cerkiewnej na przykładzie cerkwi greckokatolickich w gminie Łabowa”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 6 =