W dniu 30 czerwca 2014r. zakończył się projekt Witajcie w Slanskich Vrchoch realizowany przez słowackie Stowarzyszenie Slanske vrchy – wychod. Podsumowanie projektu miało miejsce  w siedzibie Narodowego Muzeum w Hanuszowcach nad Toplą oraz w Miejskim Domu Kultury we Vranowie nad Toplą. W konferencji wzięła udział dziesięcioosobowa delegacja naszej gminy na czele z panem Markiem Janczakiem, wójtem gminy Łabowa.

Obrady rozpoczął pan inż. Jozef Berta, prezes Stowarzyszenia Slanskie Vrchy. Manager projektu, Pavol Kanuch, przedstawił szczegółowo działania podejmowane w ramach projektu, ich skuteczność i efektywność, posiłkując się prezentacjami multimedialnymi. Jedna z prezentacji służyła przedstawieniu ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych utworzonych w rejonie Slanskich Vrchow. Podczas konferencji wystąpili również: inż. Ivan Koszczik z Klubu Słowackich Turystów z Vranowa n/Toplą (sposób znakowania szlaków turystycznych obowiązujących na terenie Słowacji), dr Maria Kotorova, dyrektor muzeum w Hanuszowcach (wykorzystanie dziedzictwa archeologicznego w rozwoju ruchu turystycznego), inż. Samuel Bruss, właściciel Rancza Brzeziny w Pavlovcach (wykorzystanie tradycji końskich w turystyce), mgr Stefan Potoczniak z CEiTV z Koszyc (inicjatywy obywatelskie i ich wpływ na rozwój regionu). Atrakcją konferencji była projekcja filmu promującego Slanskie Vrchy wyprodukowanego przez pana Michała Holeczkę z firmy ALTWAY z Koszyc. Podsumowania konferencji dokonał prezes Jozef Berta. Druga część konferencji odbyła się we Vranowie n/Toplą, gdzie w Miejskm Ośrodku Kultury w obecności władz miasta dokonano podsumowania wystawy fotograficznej i wręczono nagrody w kilku kategoriach. Warto przypomnieć, że mieszkańcy Łabowej mieli okazję obejrzeć wystawę fotograficzną na początku czerwca w GOK. Podczas konferencji kończącej projekt nie zabrakło przyjaznych rozmów na temat wspólnych spotkań i rajdów. Szczególnie ciepło wspominano wyjście na Szymonkę, najwyższy szczyt Slanskich Vrchow, gdzie odśpiewano, nie bez wzruszenia, hymny narodowe Polski i Słowacji. W projekcie aktywny udział wzięli członkowie naszego Towarzystwa. Nieocenioną pomoc w organizowaniu wyjazdów na Słowację, rajdów na Halę Łabowską i an Słowację, wystawy fotograficznej w GOK okazał pan Jerzy Chronowski. Dużo pracy w wyjazd uczniów na 2-dniowa wycieczkę na Słowację włożyła pani Dorota Rolka nauczycielka w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej, członek Towarzystwa.
Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć + siedemnaście =