Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej działa od 10 lat!

Z tej okazji w niedzielę 30 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie zaproszonych gości, członków i sympatyków Towarzystwa w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej. Zebranych powitał pan Jerzy Chronowski, dyrektor GOK i zarazem wiceprezes Zarządu TMZŁ. Obecni na sali pan Wiesław Pióro – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz dr Ryszard Poradowski – radny powiatowy i Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej w imieniu Starosty Nowosądeckiego wręczyli prezes Celinie Cempie Złote Jabłko Sądeckie za pracę na rzecz regionu. Następnie prezes Celina Cempa przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, która służyła omówieniu pracy Towarzystwa za minione 10-lecie. Warto przypomnieć ważniejsze działania podejmowane przez Zarząd i aktywnych członków naszego stowarzyszenia.

Były to następujące działania: wydanie monografii gminy pt. Ziemia Łabowska (2008); realizacja projektu Komputer nie gryzie – spróbuj w ramach Konkursu Grantowego II edycji Programu Rzeczpospolita Internetowa (2007/08); pomysł i patronat nad Konkursem Kulinarnym Tradycyjna Potrawa Rodzinna (osiem edycji od 2007) organizowanym podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości; organizacja rajdów (siedem) i wycieczek (Szczawnica – Homole, Kraków – Muzeum Podziemia Rynku Głównego, szlakiem cerkwi w gminie Łabowa, Prywatna Izba Regionalna pana Edwarda Burczaka w Uhryniu); aktywny udział w transgranicznym projekcie polsko – słowackim Slanske Vrchy (2014); popularyzacja wiedzy o regionie poprzez: prowadzenie stron internetowych, organizowanie wykładów na tematy związane z Małą Ojczyzną (Symbolika ikonostasu cerkiewnego na przykładzie cerkwi w gminie Łabowa – Wiesław Matyjewicz 2012; Polacy w gminie Łabowa w czasach galicyjskich – Celina Cempa 2014; Walory przyrodnicze gminy Łabowa – Jolanta Brożek 2014); warsztaty origami – papierowe kwiaty (dochód ze sprzedaży kwiatów przekazano na cele charytatywne);  prowadzenie kroniki TMZŁ (Iwona Tokarz-Niemiaszek, Joanna Ogórek-Złocka). Dużym wyzwaniem jest prowadzenie strony internetowej www.tmzl.labowa.edu.pl (administrator: Przemysław Janisz, artykuły – Celina Cempa) oraz bloga internetowego www.labowa.blox.pl (prowadzą: Jerzy i Szczepan Chronowscy).

Kolejnym punktem spotkania była III edycja cyklu Nasza Mała Ojczyzna. Pani Jolanta Brożek przedstawiła prezentacje multimedialną pt. Walory przyrodnicze gminy Łabowa. W bardzo przystępny sposób omówiła elementy otaczającej nas przyrody, podkreślając te, z których powinniśmy być dumni. Opowieść o przyrodzie spotykanej na co dzień pokazała jej niezwykły urok i życie pełne tajemnic. Prowadzona była przez osobę kompetentną, która z pasją zajmuje się od lat nauczaniem biologii w gimnazjum w Łabowej.

Po wykładzie  odbył się koncert Zespołu Okazjonalnego działającego przy GOK w Łabowej, który uświetnił jubileuszowe spotkanie. W zespole śpiewają również członkowie Towarzystwa: Lucyna Fiut, Jerzy Chronowski, Leszek Zaprzelski, Adam Zaczyk, Marta Cygnarowicz-Niemiec. Po koncercie odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie. Uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani jubileuszowym tortem, który ozdobiony był logo Towarzystwa i stosownymi napisami.

TMZŁ nie jest duża organizacją. Zrzesza grupę 50 osób. Wśród członków są osoby aktywne społecznie, m.in. nauczyciele, pracownicy kultury, urzędnicy. Dziewięć osób za pracę na rzecz regionu otrzymało Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie: Lucyna Fiut, Jolanta Brożek, Celina Cempa, Jerzy Chronowski, Lidia Chronowska, Elżbieta Hasior, Zofia Mołodec, Adam Zaczyk, Krystyna Zaczyk.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + czternaście =