niedzielę 26 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej zgromadziło się pokaźne grono zacnych gości, którzy przybyli na promocję nowej książki o Łabowej autorstwa Celiny Cempy zatytułowanej Szkice Łabowskie. Książka wzbudziła spore zainteresowanie swoją zawartością, gdyż są tu zamieszczone niepublikowane do tej pory informacje z historii gminy. Przyczyną napisania szkiców kulturowo-historycznych była chęć utrwalenia przemijającego świata, zapoznanie z ciekawą historią regionu, oddanie hołdu odchodzącym pokoleniom.

„Każde miasto i wieś, nawet najmniejsze, mają interesującą przeszłość. Z tej przyczyny również historia tych niewielkich miejscowości czy pojedynczych rodzin zasługuje na poznanie i udokumentowanie. Warto pamiętać o świecie, którego już nie ma, by móc się odnaleźć, umiejscowić i zastanowić, gdzie sami jesteśmy i gdzie będziemy.”
Rozdział I str. 6

Gmina Łabowa położona na terenie dawnej Łemkowszczyzny Zachodniej była świadkiem wielu wydarzeń, niekoniecznie z pierwszych stron historii, ale równie ciekawych i wartych opisania. Szkice łabowskie zawierają 7 rozdziałów, liczą 225 stron, umieszczono w nich są 163 fotografie, w tym  12 fotografii dokumentów archiwalnych, 10 tabel opracowanych przez Autorkę, szczegółowy wykaz źródeł,  przypisy osobno do każdego rozdziału. Książka została wydana w drukarni NOVA SANDEC z Nowego Sącza, której właścicielami są panowie Roman i Mariusz Kałyniukowie. Okładkę zaprojektował pan Mariusz Kałyniuk oraz dokonał składu książki.

Spis treści:

Rozdział I
Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach austriackich 1772-1914 …………………. 5

Rozdział II
Pokolenia odchodzą. Łabowianie na robotach przymusowych na rzecz III Rzeszy …  59

Rozdział III
Podzwonne dla dzwonów ………………………………………………………………..   111

Rozdział IV
Lustracja u Pana Wójta ………………………………………………………………………119

Rozdział V
Historia jednej rodziny ………………………………………………………………………..153

Rozdział VI
Dla Polski zrobiłby wszystko. 70. rocznica śmierci Adama Matyjewicza ………….       163

Rozdział VII
Kiedy pozostaje tylko pamięć…   ……………………………………………………………171

Od  Autorki    ………………………………………………………   207
Bibliografia  …………………………………………………………   209
Spis fotografii i tabel …………………………… ……………………..  214
Wykaz skrótów   …………………………………………..           223
Słowniczek …………………………………………………….        224

Na spotkanie przybyli byli robotnicy przymusowi na rzecz III Rzeszy – pan Józef Saczka z Łabowej oraz pan Jerzy Pawłowski z Nowej Wsi. W Rozdz. II przedstawiono bowiem 88 biogramów osób z gminy Łabowa będących na robotach przymusowych, w tym 12 historii opowiedzianych przez żyjących świadków, w książce zamieszczono 56 fotografii z pobytu w Niemczech.

Spotkanie prowadził pan Jerzy Chronowski, dyrektor GOK w Łabowej, wiceprezes TMZŁ, który nadał spotkaniu rangę wydarzenia kulturalnego. Spotkanie rozpoczęło się koncertem łemkowskiego zespołu muzycznego NADIJA z Krynicy-Zdroju, którego liderem jest Andrzej Trochanowski. Autorka książki przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, w której omówiła zawartość książki oraz podzieliła się szczegółami związanymi z pisaniem książki. Następnie wielu gości zabrało głos, m.in.: pan Zbigniew Jeremienko, prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą w Rytrze; pan Ryszard Poradowski, radny powiatu, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej; pani Ewa Ćwiklińska, córka Adama Matyjewicza; pan Eugeniusz Mąka z Łabowej;  pan Adam Zaczyk z Zarządu Towarzystwa, wnuk Adama Matyjewicza; pani Zofia Mołodec zaprezentowała wykonane własnoręcznie ludowe gorsety. Pani Lidia Chronowska, kierownik GBP w Łabowej wręczyła Celinie Cempie dyplom Ambasadora Ziemi Łabowskiej za „istotny wkład w popularyzację dziedzictwa kulturowego okolic Łabowej”. Dyrektor GOK Jerzy Chronowski natomiast wręczył Autorce pisemne podziękowanie za pracę na rzecz rozwoju kultury.

Celina Cempa z kolei wyraziła uznanie i podziękowała wszystkim osobom, które wspierały ją i pomagały w trakcie pisania, m.in.: dr Agacie Tobiasz za korektę merytoryczną i językową, Dorocie Kulig i Renacie Uszyńskiej za tłumaczenia z hebrajskiego napisów na macewach z cmentarza żydowskiego w Łabowej, Annie Chronowskiej za prace korektorskie, Adamowi Hejmejowi za recenzję Rozdz. II, dr Marcelemu Tureczkowi za recenzję Rozdz. III, ofiarodawcom i autorom zamieszczonych w książce fotografii, Marii Bobrowskiej za wykaz parochów Wisłockich, rodzinie Matyjewiczów – Ewie Ćwiklińskiej, Wiesławowi i Władysławowi Matyjewiczom za udostępnienie informacji i fotografii do Rozdz. VI, Annie Dudczak ze Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, Annie Wandas, panom Kałyniukom z Wydawnictwa NOVA SANDEC, członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej. Obecni na uroczystości otrzymali egzemplarze książki. Szkice Łabowskie można będzie wypożyczać w bibliotekach.

 Autorem wszystkich zdjęć w artykule jest Jerzy Chronowski.

 

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + siedem =