Trud wychowawczy i wieloletnia praca z uczniami są doceniane przez władze oświatowe. Święto KEN jest okazją do nagrodzenia i wyróżnienia nauczycieli dla których najważniejszy jest uczeń i jego dobro. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty oraz Medale KEN. Z rąk pani Barbary Nowak, Małopolskiej Kurator Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrała pani Dorota Rolka, nauczycielka z Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały trzy nauczycielki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego: Anna Chronowska (polonistka), Irena Janiuk (polonistka), Marzena Zaprzelska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego).
Zarząd Towarzystwa składa wyróżnionym paniom gratulacje oraz podziękowania za troskę o poziom kształcenia i wychowania młodych pokoleń. Praca nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji, optymizmu i wiary we własne działania. Cieszymy się, że trzy z czterech nagrodzonych nauczycielek są członkami naszego Towarzystwa.
Pani mgr Dorota Rolka to znana i ceniona w naszym środowisku dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielka prowadząca zajęcia psychoterapeutyczne i logopedyczne.  Prowadzenie tak różnorodnych zajęć szkolnych zawdzięcza ukończeniu wielu form kształcenia w zakresie nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, muzyki, terapii pedagogicznej, logopedii. Świetne przygotowanie do zawodu to u pani Doroty nie wszystko. Zostało połączone z twórczą postawą i zaangażowaniem oraz prawdziwą pasją pedagogiczną, co zaowocowało wieloma ciekawymi i innowacyjnymi działaniami.

Jest to bogaty pakiet różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dający uczniom  bogatą ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu. Warto kilka wymienić: autorski program adaptacyjny dla dzieci 5-letnich (realizowany w szkole podstawowej od 2000 r.), koła zainteresowań (matematyczne, teatralne), różnorodne projekty edukacyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (m.in. Multimedialny Program Edukacyjny, Łabowa – moja mała ojczyzna, Skały i minerały – zabawy z przyrodą nieożywioną, Poznajemy ptaki i ich zwyczaje, Książki naszych marzeń – biblioteczni detektywi, Z biegiem Wisły), różnorodne konkursy z sukcesami na różnych szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim.

Pod egidą Urzędu Gminy w Łabowej pani Dorota Rolka prowadzi świetlicę środowiskową, organizując zajęcia sportowe (wyjazdy na basen, lodowisko), wycieczki rekreacyjne na Słowację, w Bieszczady czy na Babią Górę. Uczęszczający na świetlicę mogą wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach kulinarnych, rękodzielniczych, teatralnych, a uczniowie z trudnościami w nauce czy z problemami logopedycznymi mogą uzyskać fachową pomoc. Pani Dorota znajduje jeszcze czas na inicjowanie i organizowanie wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci ze szpitala Miejskiego w Krynicy-Zdroju, z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Stróżach, na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda, Szkolnego Koła Caritas przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej czy Parafii rzymskokatolickiej w Strzelczyskach na Ukrainie.
Od kilku lat pani Rolka podjęła nowe wyzwania. Włączyła się w działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego o/Beskid w Nowym Sączu. Kiedy Joanna Król, przewodniczka PTT i jego aktywna działaczka wystąpiła z propozycją założenia szkolnego koła PTT, pani Dorota dała porwać się pasji górskich wędrówek razem ze swoimi uczniami. Obecnie pełni funkcję prezesa SK PTT w Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łabowej. Jest kierownikiem wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla uczniów i ich rodzin, które odbywają się w soboty, cyklicznie raz w miesiącu. Wycieczki mają charakter aktywnej turystyki rodzinnej. W ciągu czterech lat uczniowie i ich rodzice poznali różne miejsca w Polsce, regionie i za granicą kraju. Zdobyli odznaki turystyczne „Ku wierchom” (14 członków), „Korona Beskidów” (4 członków). W ramach działalności Towarzystwa pani Rolka dotychczas zorganizowała  kilkadziesiąt różnych wycieczek dla dzieci i młodzieży (średnio dziesięć rocznie, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych).
Warto nie tylko z okazji Święta KEN przyjrzeć się pracy naszych nauczycieli i starać się odnaleźć pozytywne i otwarte działania, wielkie serce i pasję ofiarowaną uczniom. Śmiem twierdzić, że jest wielu takich nauczycieli. Nie każdy otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji czy Medal KEN. Dla każdego nauczyciela wielką nagrodą będzie uśmiech i zwykłe słowo: dziękuję!
Zredagowała Celina Cempa
Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × trzy =