Ks. dr Bazyli Maściuch (1873-1936), urodzony w Nowej Wsi, ksiądz greckokatolicki, doktor teologii, wykładowca, Administrator Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny w latach 1934-1936. Urodził się w Nowej Wsi w roku wielkiej epidemii cholery, ksiądz greckokatolicki, bezżenny, doktor teologii, wykładowca.

Był synem Józefa Maściucha i Anny Zaweracz pochodzącej z Roztoki Małej. Matka była córką Stefana Zaweracza, sołtysa z Roztoki małej oraz Anny Stafin. Studia teologiczne odbył we Lwowie i w Wiedniu w latach 1899-1903. Tytuł doktora teologii uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był profesorem prawa kanonicznego Diecezjalnego Instytutu Studiów Teologicznych w Przemyślu w latach 1903-1916 oraz członkiem konsystorza diecezjalnego w latach 1912-1918, a także w 1918 docentem Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1920-1934 sprawował urząd proboszcza w Horożannie Wielkiej (dekanat Rudki). W grudniu 1934 r. powołany został na stanowisko administratora Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Zmarł 12 marca 1936 roku w Rymanowie z powodu zawału serca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w cerkwi w Desznie, a pogrzeb w rodzinnej Nowej Wsi. Ks. Wasyl Maściuch spoczywa na cmentarzu w Nowej Wsi. Parafianie wybudowali na jego cześć kapliczkę przydrożną jako wotum dziękczynne za posługę kapłańską.

 

Tekst: Celina Cempa©

Źródła:

  1. J. E. ks. biskup Bazyli Maściuch administrator apostolski dla Łemkowszczyzny. „Wschód. Życie miast i wsi województw południowo-wschodnich”, 1936, nr 6, s. 4.
  2. „Glos Podhala”, 1936, nr 12, s. 2.
  3. Dmytro Błażejowśkyj – „Historical sematism of the Eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkivscyna (1828-1939)”, Lwów 1995, s. 764.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 9 =