Ks. dr Henryk Ostach (1924-2011), dr teologii, ksiądz rzymskokatolicki, pszczelarz, prezes a następnie prezes honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego, honorowy prezydent Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich Apislavia, autor publikacji z zakresu pszczelarstwa oraz zbioru kazań rekolekcyjnych dla mężczyzn, od 1960 r. związany z Kamianną.

Urodził się 9 grudnia 1924 roku w Poznaniu, był synem Antoniego i Kazimiery Donaj. Ukończył gimnazjum w Gostyniu, w czasie II wojny światowej był zesłany na roboty przymusowe do Ratenau. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Kongregacji św. Filipa Neri. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tytuł magistra otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976 roku, a tytuł doktora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1985 roku. Na Sądecczyznę przyjechał w roku 1958, kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Bereście koło Krynicy-Zdroju, a od 1960 – w Kamiannej. Już w Bereście miał pasiekę i poznał tajniki pszczelarstwa, zdobywając tytuł mistrza pszczelarskiego. Praca w Kamiannej zaowocowała wielkimi zmianami całego życia wsi. Ks. Ostach z rozmachem rozwijał wiele dziedzin życia Kamiannej (droga, pasieka, budowa Domu Pszczelarza, Domu Strażaka, rozwój apiterapii). W 1981 roku został Prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i sprawował tę funkcję przez 3 kadencje. Podczas pełnienia funkcji Prezesa PZP zorganizował szereg krajowych i międzynarodowych wydarzeń pszczelarskich, m.in.: Międzynarodowe Sympozjum Apiterapii w Krakowie (1985), XXXI Światowy Kongres Apimondia w Warszawie (1987, prezydent Kongresu), zainicjował coroczne Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i pielgrzymki na Jasną Górę w dzień św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, reaktywował Wszechsłowiański Związek Pszczelarzy „Apislavia” w Bratysławie (kraje słowiańskie i naddunajskie), którego został prezydentem, a następnie zorganizował spotkanie jego delegatów w Domu Pszczelarza w Kamiannej.

Do pracy w pasiece „Barć” przyjął w 1986 roku małżeństwo Emilię i Jacka Nowaków, zawodowych pszczelarzy związanych z Kamianną już od 1972 r. Z inicjatywy ks. dra Henryka Ostacha w Kamiannej zapoczątkowano apiterapię prowadzoną przez naukowców i lekarzy medycyny, różnych specjalności: prof. Artura Stojko, dra med. Jerzego Galę, lek. med. Kazimierza Pacha, lek. med. Barbarę Leszczyńską i innych. Pasieka stała się bazą dydaktyczną dla uczniów szkół rolniczych, studentów i pszczelarzy, działa tu również dział produkcji apiterapeutyków.

Ks. dr H. Ostach przeprowadził wiele szkoleń z zakresu pszczelarstwa w kraju i zagranicą. Występował w audycjach radiowych i telewizyjnych. Napisał wiele artykułów prasowych.
Za całokształt działalności na rzecz pszczelarstwa i innych został wyróżniony ok. 100 odznaczeniami, z których najważniejsze to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi RP, Złoty Medal Słowackiego Związku Pszczelarzy, Złoty Metal Rumuńskiego Związku Pszczelarzy, Złoty Medal Ks. dra Jana Dzierżona, Statuetka Ks. dra Jana Dzierżona, Order Bolesława Chomicza i Order Znaku OSP. Na jego część Pasieka „Barć” Emilii i Jacka Nowaków w Kamiannej została nazwana jego imieniem.

Ks. dr Henryk Ostach zmarł w Gorlicach 1 maja 2011 roku, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kamiannej.

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Archiwum Jacka Nowaka, Pasieka „Barć” Kamianna


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =