Kazimierz Cabak (1941-2009), ur. w Łabowej, nauczyciel matematyki i fizyki, wychowawca, dyrektor szkół, samorządowiec, mieszkał w Nowym Sączu.

Urodzony w Łabowej, absolwent I LO, Studium Nauczycielskiego w Nowym Sączu oraz matematyki w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracował w szkołach podstawowych (Łabowa, Obidza, Binczarowa, Nowa Wieś) oraz w sądeckich szkołach średnich: Szkole Rzemiosł Budowlanych (1963), Technikum Elektrycznym (1964-1966), Technikum Budowlanym (1976-1982 jako nauczyciel i wicedyrektor), Zespole Szkół Ekonomicznych (dyrektor 1982-1991). W 1975 r. pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania jako wizytator-metodyk. Po przejściu na emeryturę w 1991 r. rozpoczął pracę w OHP w Nowym Sączu jako pedagog wojewódzki, koordynator ds. hufców, starszy specjalista w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Zajmowały go sprawy społeczne. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej (1984-1990) oraz Rady Miasta Nowego Sącza (1998-2006), w tym jako jej wiceprzewodniczący podczas ostatniej kadencji. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Matematycznym. Był współzałożycielem sądeckiego oddziału PTM w 1975 r. i jego aktywnym działaczem (prezes, wiceprezes). Należał do Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej.

Za swoją pracę wielokrotnie otrzymywał odznaczenia i nagrody, m. in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Tarczę Herbową Miasta Nowy Sącz, Złotą Odznakę ZNP, Medal im. dra H. Jordana „Przyjaciel Dziecka”, Srebrną Odznakę za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Nagrody Ministra Edukacji i Kuratora Oświaty.

Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Archiwum rodzinne Jadwigi Badury

Źródła:

  1. Sławomir Sikora, Kazimierz Cabak (1941-2009) [w]: „Rocznik Sądecki”, 2011, t. 39,
  2. 404-408.
  3. Who is Who w Polsce, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Wydanie VI uzupełnione, Hübners Who is Who, verlag für personenenzyklopädien AG, Zug Schweitz 2007, s. 385.
  4. Archiwum rodzinne Jadwigi Badury.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 4 =