SAGA RODU TARASÓW CZ. 3

Dzieci Grzegorza Tarasa i Julianny Kaliniak

„Nie ma historii, nie ma losów świata, są opowieści milionów ludzi, pojedynczych, osobnych od siebie historii, które łącząc się, tworzą nowe”.

Olga Tokarczuk

W Łabowej pozostał na Tarasówce Grzegorz Taras, syn Tymoteusza i Julianny Wrony. Dzieje jego rodziny były zdeterminowane przez historię.

Grzegorz Taras (1898-1944) ożenił się z Julianną Kaliniak (1901-1991), córką Grzegorza i Eudokii Kullandy. Mieszkał na Tarasówce – gospodarstwie po dziadku Grzegorzu w przysiółku Pasternik, gdzie płynie potok o tej samej nazwie, wpadający do Kamienicy. Grzegorz i Julianna mieli troje dzieci: Annę, Juliana i Olgę.

O Annie nic nie wiadomo. Julian (1922-1944) uczył się  dyrygentury orkiestrowej oraz tańców ukraińskich. W czasie  II wojny światowej został zabity przez partyzantów. Nie przeżył tego nieszczęścia ojciec Grzegorz, który zmarł na atak serca. Córka Olga Taras (1927-2007) w czasie wojny uczyła się w ukraińskim seminarium nauczycielskim w Krynicy. Wywieziona do Rosji z innymi dziewczętami została zesłana do obozu pracy w Ordżonikidze na Kaukazie. Wróciła stamtąd w 1947 roku i zamieszkała z matką w Podhajcach, która tam osiedliła się po deportacji z Łabowej na Ukrainę w 1945 roku.

W 1952 roku Olga wyszła za mąż za Filipa Kullandę (1924-1991), pochodzącego z Łabowej, z którym miała troje dzieci: Oksanę, Igora i Irinę.

Oksana (1955-2012) ukończyła studia na Politechnice Lwowskiej i była inżynierem technologiem. Wyszła za mąż za Iwana Kuryliaka.

Syn Olgi Igor (1958-1989) ożeniony w 1981 roku z Galiną Kyselniuk mieszkał w Równem. Zginął w nieszczęśliwym wypadku i jego syna Sergieja wychowała ciotka Oksana.

Córka Olgi Irina Kullanda wyszła za mąż w 1985 roku za Igora Martynets. Mieszka w Podhajcach. Mają dwie córki. Starsza córka Julia Martynets urodzona w Podhajcach wyszła za mąż za Bogdana Turchynevycha i ma córkę Irinę. Młodsza Wiktoria Matrynets-Kusij urodziła się w Użgorodzie wyszła za mąż w 2012 r. za Igora Kusija i mieszka z rodziną we Lwowie. Mają troje dzieci: Sofię ur. 2013, Aleksandra ur. 2016 oraz Katarzynę ur. 2017.

Grzegorz Taras i z żoną Julianną z Kaliniaków. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Tarasówka, Łabowa, lata międzywojenne. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Tarasówka, Łabowa, lata międzywojenne. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Grzegorz Taras, syn Tymoteusza i Julianny Wrony. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Dzieci Grzegorza i Julianny Tarasów – Olga i Julian. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Rodzeństwo Julian i Olga Tarasowie, dzieci Grzegorza i Julianny Kaliniak, Łabowa, pocz. lat 30. XX wieku. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Olga Taras. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Rodzina Grzegorza i Julianny Tarasów: siedzą od lewej: Eudokia Kaliniak z Kullandów, matka Julianny i Julianna Taras. Stoją od lewej: Julian Taras, Olga Taras, Grzegorz Taras, syn Tymoteusza. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Olga i Julian Tarasowie. Święta Bożego Narodzenia u Tarasów w Łabowej, lata międzywojenne. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Olga Taras, Łabowa lata międzywojenne. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Julian Taras, syn Grzegorza i Julianny Kaliniak. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Julianna Taras (pierwsza z lewej) z siostrami Weroniką i Anną (Podhajce, 1971 rok). Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Zdjęcie ślubne Olgi Taras i Filipa Kullandy, Podhajce 1952. Foto: Archiwum Ann Loose (Pensylwania)

Olga Kullanda z Tarasów. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksana Kuryliak z Kullandów, córka  Filipa i Olgi Taras. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Igor Kullanda, syn Filipa i Olgi Taras. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Irina Kullanda, córka Filipa i Olgi z Tarasów z mężem Igorem Martynets, 1985 r. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Julia Martynets  córka Iriny i Igora Marciniec, wnuczka Filipa Kullandy i Olgi z Tarasów, na zdjęciu z córką Iriną Turchynevych. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Julia Martynets z córka Irinką Turchynevych, córka Iriny Martynets, wnuczka Filipa Kullandy i Olgi z Tarasów. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Julia Martynets, córka Iriny i Igora Marciniec, wnuczka Olgi Taras z mężem Bogdanem Turchynevychem i córką Iriną

Wiktoria Martynets-Kusij, córka Iriny Martynets, wnuczka Olgi Taras z mężem Igorem Kusijem. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Sofia, Aleksander i Katarzyna Kusij, dzieci Wiktorii i Igora Kusijów, prawnuczęta Filipa Kullandy i Olgi z Tarasów. Foto: Archiwum Iriny Martynets (Podhajce)

Tekst: oprac. Celina Cempa na podstawie akt metrykalnych oraz materiałów przesłanych przez Ann Loose, Irinę Martynets oraz przez Barbarę Szachowicz. Dane za zgodą Rodziny

Foto: Archiwum rodzinne Ann Loose (Atheny, Pensylwania), Archiwum rodzinne Iriny Martynets (Podhajce)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =