Cz. 6 Konsekracja kościoła

Uroczyste poświęcenie kościoła zastrzeżone dla biskupa, czyli konsekracja, odbyło się w niedzielę 20 października 1935 roku. Kościół poświęcił Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. dr Franciszek Lisowski. W Jednodniówce wydanej przez TSL z okazji 25-lecia II Koła w Nowym Sączu napisano, że dokonał tego ”w asystencji duchownych, w obecności przedstawicieli władz rządowych, przedstawicieli władz szkolnych, przedstawicieli TSL i licznych rzesz wiernych obu obrządków”. Obecna była delegacja Rusinów z chorągwiami cerkiewnymi i o. Stepanem Kornową. Nie zabrakło przedstawicieli religii mojżeszowej. Według relacji Józefa Freya, jego ojciec Chaim Frey, łabowski Żyd był obecny na uroczystości i stał w kościele. W prasie wymieniano zacnych gości, m.in.: JE bpa Fr. Lisowskiego, starostę dr. Macieja Łacha, zastępcę starosty mgra Mycielskiego, mgra Dobrowolskiego, Adama hr. Stadnickiego z rodziną, inż. Cyło z małżonką, radcę Kuska Jakuba z żoną Józefą, prof. Jana Piotrowskiego, posła na sejm Jakuba Bodzionego, redaktora Tadeusza Giewonta-Szczecinę z „Głosu Podhala”, inż. Romana Gdesza, delegację pań z nowosądeckiego TSL, Karola Curzytka, skarbnika Koła TSL i pana Krakowskiego oraz innych gości ze starostwa i powiatu.

Kościół w Łabowej, jeszcze jest trochę drzew wokół kościoła. Koniec lat 70. XX w. Zdjęcie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej

Uroczystość konsekracji rozpoczęła się ceremonialnym wprowadzeniem JE bpa Fr. Lisowskiego pod baldachimem w asyście starosty Macieja Łacha i Adma hr. Stadnickiego. W progu świątyni witał biskupa ks. Stanisław Kruczek, proboszcz nawojowski. JE ks. bp Lisowski konsekrował nową świątynię, i jak zaznaczono, poświęcił ołtarz główny, gdzie znajdował się obraz patrona świątyni namalowany przez Bolesława Barbackiego, znanego sądeckiego artystę-malarza, dyrektora szkoły zawodowej żeńskiej w Nowym Sączu. Uroczystości uświetnił chór stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej z Nawojowej. Patronem kościoła został św. Stanisław ze Szczepanowa Biskup i Męczennik.

Po konsekracji świątyni ks. biskup udał się z obecnymi na uroczystości gośćmi i wiernymi do pobliskiej cerkwi greckokatolickiej, w której progach powitany został przez o. Stefana Kornowę, proboszcza parafii greckokatolickiej. Biskup ks. Franciszek Lisowski skierował do  łemkowskiej ludności porywające słowa, w których zachęcił Łemków do pielęgnowania języka łemkowskiego oraz do wspólnej pracy z Polakami, jako dziećmi jednego Kościoła i jednej Ojczyzny. Na zakończenie bp Lisowski wszedł do cerkwi i udzielił licznie zgromadzonym Łemkom pasterskiego błogosławieństwa, a Łemkowie zaśpiewali mu pieśń „Mnohaja lita”.

Następnym punktem programu było poświęcenie Czytelni TSL w Łabowej. Podczas tej ceremonii przemawiali: starosta dr Maciej Łach, prof. Jan Piotrowski, Walenty Cyło w imieniu Zarządu Głównego TSL w Krakowie. Po przemówieniach wszyscy wzięli udział w „przemiłej” akademii przygotowanej przez kierownika szkoły w Łabowej pana Karola Ryniewicza. Podczas akademii śpiewał chór Czytelni TSL w Łabowej.

W źródłach TSL podkreślano zasługi szczególnie kilku osób, które odegrały znaczącą rolę w budowie kościoła, a byli nimi: inż. Walenty Cyło, prezes Koła TSL w latach 1931-1937, mjr Stanisław Marcinek (instruktor oświatowy TSL), sekretarz Koła w latach 1929-1932, starosta dr Maciej Łach, arch. Józef Wojtyga z Nowego Sącza, Kazimierz Zając, leśniczy, prezes Koła TSL w Łabowej, Jan Oleksy, rolnik z Łabowej.

Kościół był nieduży, ale wiara budowniczych wielka.

W swoich wspomnieniach Adam hr. Stadnicki napisał: (…) przez dar mój dla ochotników w wojnie „świętej” o niepodległość w roku 1920, dla których kilkadziesiąt morgów ofiarowałem, powstały dwie niewielkie kolonie polskie, w Łabowej, wówczas osadzie czysto rusko-żydowskiej, i we Frycowej. W Łabowej potem wspólnie z Towarzystwem Szkoły Ludowej wystawiliśmy kościółek polski i plebanię oraz powstała czytelnia polska TSL, prowadzona przez leśniczego Zająca i ochotnika Oleksego, co razem ze szkołą polską założoną przeze mnie w dawnej destylarni wódki – stało się silną placówką polskości na Łemkowszczyźnie[1].

Obecny widok kościoła w zimowej scenerii, 2021. Foto: Maja Cempa

Tekst: Celina Cempa©

Foto: kościół w Łabowej (czarno-białe zdjęcie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej), bp ks. dr Franciszek Lisowski (ks. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej), widok współczesny kościoła (Maja Cempa)

[1] Adam Stadnicki Wspomnienia, Biblioteka Rocznika Sądeckiego, Nowy Sącz 2015, s. 78.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − siedem =