Bazyli Łabowski (08.01.1793-08.10.1866), urodził się w Łabowej, był synem Jana i Pelagii Łabowskich, sołtysów. Nauki pobierał w Nowym Sączu oraz w gimnazjum pijarów w Podolińcu. W Koszycach przez dwa lata studiował nauki filozoficzne. Do zakonu paulinów wstąpił w 1814 roku i rozpoczął nowicjat w klasztorze św. Barbary w Częstochowie. Teologię studiował w seminarium paulinów na Skałce w Krakowie. Na kapłana wyświęcony został w 1816 roku. W karierze duchownej stał na przeszkodzie jego trudny charakter. Był człowiekiem niezdyscyplinowanym i z tego powodu było z nim wiele kłopotów.

W 1828 roku został przeorem we Włodawie, ale nie zagrzał tam długo miejsca. W listopadzie 1831 roku prosił o zwolnienie z zakonu i do czerwca 1832 roku przebywał u brata Jakuba w Tyńcu, który był tam proboszczem. Następnie należał do klasztoru paulinów na Skałce, ale pracował jako kapelan w Pleszewie. W następnych latach odnotowany jako prokurator na Skałce (1833-1835), Jasnej Górze (1835-1836), przeor w Konopnicy (1836-1839, 18141-1844), w Leśniowie (1839-1841 i Leśnej (1850-1851), wikariusz w Konopnicy (1848-1850) i podprzeor we Włodawie (1851-1854), miał też być kapelanem w Sosnowcu. Ostatnie dwa lata spędził w klasztorze św. Barbary i na Jasnej Górze. Umarł w Czeladzi w 1866 roku.

Epizodem w jego życiu było sprawowanie funkcji prefekta drukarni paulinów w Częstochowie od 20 września 1830 roku do 24 listopada 1831 roku. Wydał kilka pozycji w dużym nakładzie. Praca na tym stanowisku nie zakończyła się jednak dla Gabriela Łabowskiego chwalebnie. Jako jedyny z 33 prefektów drukarni paulińskiej został zwolniony ze stanowiska za niedociągnięcia i nadużycia w trybie zakonnym. Łabowski popadł w konflikt z giserem Stanisławem Sępińskim, w zakonie bratem Kuno, którego z nieznanych powodów zwolnił z pracy w giserni, nie wypłacił mu całej należności za poprzednio odlane czcionki oraz zabrał mu należące do niego matryce. Kuno Sępiński wystąpił z zakonu w 1833 roku i skierował sprawę do sądu, domagając się zapłaty za pracę w drukarni jasnogórskiej za lata 1829-1831. Sprawę wygrał.

Bazyli Łabowski był spokrewniony z Łukaszem Łabowskim, kupcem częstochowskim (1780-1841), był najprawdopodobniej jego bratankiem. Miał brata Jakuba Łabowskiego (1779-1833), który był benedyktynem w Tyńcu i proboszczem tynieckim oraz siostrę Anastazję ur. 1794 I v. Tałpasz, II v. Wieczorkiewicz.

Źródła:

1. Henryk Czerwień, Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863, Bytom 1998

2. Akta metrykalne parafii w Tyńcu

3. Fotografie – Internet


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + 9 =