Maria Witowska (1931-2016), kierowniczka szkoły w Łabowej w latach 1969-1985

Była córką Kazimierza i Bronisławy Bugajskiej, urodziła się 11 października 1931 r. w Zawadzie (obecnie Nowy Sącz). Matka pochodziła z Biczyc Górnych z przysiółka Krasne. Ojciec miał w Zawadzie duże gospodarstwo. Maria miała dwóch braci – Józefa i Jana oraz siostrę Helenę z męża Martiszek.

   

Maria Witowska w rożnych okresach życia. Fot. Archiwum Rodziny Martiszków

Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu i pierwszą pracę podjęła 1 września 1952 r. w Szkole Podstawowej w Braciejówce w gminie Olkusz, gdzie otrzymała nakaz pracy. Od 1960 r. przeniesionia została do SP w Czaczowie, gdzie z kolei pracowała do 1969 r. Od 1 września 1969  objęła stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Łabowej. Za czasów jej kadencji dobudowano piętro szkolne w 1970 r., a mieszkanie nauczycielskie przeznaczono na klasy szkolne. W trakcie pracy zawodowej złożyła egzaminy kwalifikacyjne, uzyskując wykształcenie wyższe zawodowe do nauczania w klasach początkowych. Odeszła na emeryturę w 1985 r. ze stanowiska kierownika szkoły. Pracowała jeszcze w niepełnym wymiarze w roku szkolnym 1985/86.

Do jej przeniesienia z Braciejówki do Czaczowa przyczynił się najstarszy siostrzeniec. Kiedy zmarła jego matka, Helena Martiszek z Witowskich, i pozostawiła sześcioro dzieci, postanowił zwrócić się do ciotki o pomoc. Sam poszedł do Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i prosił o skierowanie jej do pracy bliżej domu. Znalazł zrozumienie u władz szkolnych i Maria Witowska podjęła pracę w Czaczowie. Ciotka okazała się wspaniałą kobietą i pomogła wychować siostrzeńców. Stanowcza, choć o gołębim sercu, okazała się osobą przystępną i życzliwą dla wszystkich. Kierownikiem szkoły w Łabowej była przez 16 lat.

Zmarła 19 czerwca 2016 r., spoczywa na cmentarzu parafialnym w Nowym Sączu-Zawadzie.

Tekst: Celina Cempa©

Fot. Archiwum Rodziny Martiszków


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + 14 =