Początki szkoły w Kamiannej sięgają czasów lokacji wsi na prawie wołoskim, co miało miejsce w 1577 roku. Ówcześni mieszkańcy byli Rusinami i wyznawali prawosławie, a po Unii Brzeskiej stali się unitami, czyli grekokatolikami. Pierwsze szkoły były szkołami parafialnymi. Nauczaniem zajmowali się proboszczowie z rodu Przysłopskich. W XVIII i XIX wieku nauczycielami byli sołtysi z rodu Przysłopskich. Po odzyskaniu niepodległości w Kamiannej działała szkoła ludowa. Na sowiecką Ukrainę wyjechało w 1945 roku 415 mieszkańców, a podczas Akcji „Wisła” – 41.

Z Kamiannej pochodził znany łemkowski ksiądz Mikołaj Małyniak (1851-1914) poeta Teodor Żyłycz (1914-1989).

https://tmzl.labowa.edu.pl/aktualnosci/2020/04/17/ks-mikolaj-malyniak-1851-1915/  https://tmzl.labowa.edu.pl/aktualnosci/2020/07/06/nestor-zylicz-1914-1989/

Po II wojnie światowej w Kamiannej osiedliła się ludność pochodząca głównie z Pienin, Gorców i Sądecczyzny. Było to miejsce działalności ks. dra Henryka Ostacha (1924-2011), znanego pszczelarza i działacza społecznego.

https://tmzl.labowa.edu.pl/aktualnosci/2020/05/24/ks-dr-henryk-ostach-1924-2011/

Trudno ustalić działalność szkoły w Kamiannej w powojennych warunkach. Nauka odbywała się w formie klas łączonych dla dzieci z klas 1-3 w budynku byłej szkoły. W latach 90. XX w. oraz w  pierwszej dekadzie XXI w. nauczanie obejmowało dwa oddziały szkolno-przedszkolne. Od roku 2000 nauka odbywała się w nowym budynku szkolnym wybudowanym przez gminę. Starsze dzieci uczęszczały do szkoły w Polanach lub w Bereście i szkoła funkcjonowała w zależności od liczebności roczników. Bardziej spójne dane pochodzą od lat 60. XX w. Listę nauczycieli i kierowników Szkoły Filialnej podlegającej organizacyjnie szkole w Łabowej odtworzyłam na podstawie dostępnych źródeł, które nie są jednak kompletne.

Szkoła Filialna w Kamiannej działała do 2011 roku i z powodu niżu demograficznego została zamknięta.

Kamianna

Andrzej Bartosik 1960-1961

Janina Kuczaj/Szponder 1964-1967

Zbigniew Kożuch/ wymiennie z Józefem Kołodziejem 1968-1985

Barbara Chełmecka 1985-1988

Regina Skoczeń 1989-1993

Małgorzata Mróz 1991-1998

Anna Totoś 1998-2000

Agata Łukasik 1998-2004

Anna Pawlikowska 2000-2005

Marta Borek 2003-2011

Józef Kołodziej (1948-2003), ur. w Obidzy, ukończył Studium Nauczycielskie w Starym Sączu. Pracował w szkołach podstawowych w Polanach, Kamiannej, Bereście. Mieszkał w Kamiannej.

Szponder Janina z domu Kuczaj, pochodziła z Gabonia, nauczycielka w szkole w Kamiannej w latach 1964-1967, przeniesiona następnie do Jazowska.

Szkoła Filialna w Kamiannej, 1995. Fot. Jacek Nowak

Przed szkołą w Kamiannej stoją od lewej Grzegorz Pękala (obecnie marynarz), Andrzej Nowak (obecnie lekarz), 1995. Fot. Jacek Nowak

Szkoła w Kamiannej, 200 r. Fot. Jacek Nowak

Otwarcie nowej szkoły w Kamiannej w 2000 r. Na zdjęciu dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Łabowej Celina Cempa. Fot. Jacek Nowak

Tekst: Celina Cempa©

Fot. Jacek Nowak


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =