Szkołę w Łabowcu wybudowano w latach lat 30. XX w. Działkę na szkołę sołectwo kupiło od Adama hr. Stadnickiego. Wokół szkoły był duży ogród i boisko szkolne. Po II wojnie światowej 4-klasową szkołę filialną uruchomiono 1 września 1958 roku, a zamknięto w 1983 roku. Przez kilka lat budynek szkolny wykorzystywano jeszcze na naukę klasy specjalnej działającej w szkole macierzystej. Przed II wojną w szkole uczyli m.in.: 1933 Krzanowski, 1937 Władysława Majchrówna, kierowniczka, w czasie okupacji Teodozja Warszawa (z domu Kornowa). Budynek szkolny podpalony 24 kwietnia 2012 roku częściowo spłonął i został rozebrany.

Po II wojnie światowej w szkole w Łabowcu przez 25 lat jej istnienia uczyły dwie niezapomniane nauczycielki:

Wiktoria Jurczak 1958-1968

Anna Izworska 1968-1983

Budynek szkolny w Łabowcu, lata 70. XX w. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Budynek szkolny w Łabowcu po pożarze, 2012 rok. Fot: Joanna Złocka

Wiktoria Jurczak jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Nowym Sączu, następnie ukończyła studia uzupełniające. Pracowała w szkołach filialnych w Łosiem (1951-1957) – filia SP Nowa Wieś, następnie w Uhryniu (1957-1958) i Łabowcu (1958-1968), potem podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Łabowej (1968-1988).

Anna Izworska (1937-2007), pochodziła z Kokuszki, była absolwentką Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu oraz Studium Pedagogicznego w Tarnowie, które ukończyła w 1976 roku. W latach 1956-1968 pracowała w Szkole Podstawowej w Łomnicy, a w latach 1968-1983 w 4-klasowej szkole filialnej w Łabowcu, w której była również kierownikiem. Po zamknięciu w roku 1983 szkoły w Łabowcu pracowała do 1986 roku w Szkole Podstawowej w Łabowej. Spoczywa na cmentarzu w Łabowej.

Mieszkańcy Łabowca, w środku w białej bluzce stoi pani Wiktoria Jurczak. Fot. Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej

Anna Izworska na schodach przed szkołą, 1971. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Anna Izworska z wychowankami, 1971. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Anna Izworska z wychowankami, 1971. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Uczniowie z Łabowca, 1971. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Szkoła w Łabowcu na tle ogrodu. Fot. Archiwum Teresy Siwickiej

Tekst: Celina Cempa

Foto: Archiwum Teresy Siwickiej, Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej, Joanna Złocka


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + sześć =