Szkołę w Uhryniu uruchomiono w 1908 r. Uhryń był ludną łemkowską wsią i dzielił się na dwa sołectwa – Uhryń Wyżny i Uhryń Niżny. W 1914 roku cała wieś liczyła 653 mieszkańców i było ok. 90 budynków mieszkalnych. W tym samym roku szkoła w Uhryniu liczyła 88 uczniów (w Łabowej uczyło się wtedy 234 uczniów). Szkoła w Uhryniu była jednoklasową szkołą ludową, w której uczyli m.in.: w latach 1908-1910, 1913 – Metody Trochanowski (późniejszy więzień Talerhofu, ważny rusiński działacz polityczny i społeczny, autor elementarza łemkowskiego, redaktor pisma „Lemko”), w latach 1911-1912 – Michał Feszczyn, później od (?) do 1944 Iwan Kobani.

https://en.wikipedia.org/wiki/Metodyj_Trochanovskij

Szkoła w Uhryniu, 2007. Fot. Małgorzata Kossakowska

Lista nauczycieli znajduje się poniżej, Czytaj do końca. Jeśli ktoś posiada fotografię dawnej szkoły w Uhryniu, proszę się podzielić. Cenne będą również wszelkie uwagi.

Budynek szkoły ruskiej był obszernym budynkiem drewnianym stojącym w pobliżu obecnej posesji artysty-malarza Stanisława Chomiczewskiego. Był stosunkowo nowy i  po wysiedleniu Łemków w latach 1945-1947 został rozebrany i wywieziony prawdopodobnie do Tabaszowej. Uhryń miał z założenia zostać wsią niezasiedloną i był właściwie przeznaczony do zalesienia. Jednak we wsi pojawili się osadnicy i ostatecznie zostali. Uhryń jest obecnie najmniejszą miejscowością w gminie. Z powodu znacznej odległości od szkoły nauka dla najmłodszych uczniów została zorganizowana w 1956 roku. Gmina znalazła na szkołę skromny drewniany budynek. Utworzona tu szkoła filialna 4-klasowa funkcjonowała w latach 1956-1982. Obecnie w budynku po byłej szkole mieszka artysta-malarz Tadeusz Ciemierkiewicz.

 

Widok budynku byłej szkoły filialnej w Uhryniu w trakcie remontu w 2007 r. Fot. Jerzy Chronowski

W szkole pracowały nauczycielki:

Anna Wójs 1956-1957

Wiktoria Jurczak 1957-1958

Zofia Najduch 1958-1960

Zofia Niedźwiedź 1960-1963

Józefa Mikulec/Tuduj 1963-1969

Elżbieta Zając/Hasior 1969-1982

Zastępstwa krótkie: Elżbieta Klonowska (w latach 1958-1962 pracowała w SP Łabowa), Zofia Fałowska/Dudka, Krystyna Borkowska, Urszula?

Józefa Mikulec/Tuduj, pochodzi z Myślca, w szkole w Uhryniu pracowała w latach 1963-1969. Wyszła za mąż za Władysława Tuduja z Uhrynia w 1965 roku. Kolejną pracę podjęła w Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej, gdzie zamieszkała i pracowała do emerytury.

Elżbieta Hasior, pochodzi z Mostek, gm. Stary Sącz. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Starym Sączu oraz Studium Pedagogiczne w  Tarnowie (1977). Pracę zawodową rozpoczęła w 4-klasowej szkole filialnej w Uhryniu, w której pracowała w latach 1969-1982, będąc równocześnie jej kierownikiem przez 13 lat. Po zamknięciu szkoły filialnej pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Łabowej w latach 1982-2004. Pani Hasiorowa była krzewicielką kultury teatralnej. Przygotowała wiele uroczystości i  przedstawień teatralnych, reprezentowała szkołę na Przeglądzie Przedstawień teatralnych „Bajdurek” w Nowym Sączu. W GOK w Łabowej niezmordowanie od lat 80. XX wieku zajmowała się przygotowywaniem przedstawień jasełkowych. To ceniona nauczycielka i animatorka kultury.

Elżbieta Hasior, 1991 rok. Fot. Archiwum Autorki

Charakterystyczna kapliczka w Uhryniu z baniastym dachem. Fot. Jerzy Chronowski

Widok doliny Uhrynia. Fot. Jerzy Chronowski

 

Tekst: Celina Cempa©

Foto:  Jerzy Chronowski oraz z Archiwum Autorki

Serdeczne podziękowania za pomoc w researchu kieruję do pani Bernadety Michalik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej, pani Wiktorii Jurczak oraz pani Lidii Ryby.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =