Organizacja opieki zdrowotnej w gminie Łabowa po II wojnie światowej nastąpiła pod koniec lat 50. XX w. Gabinet lekarski wraz z punktem aptecznym mieścił się w budynku urzędu gminy. Do czasów wybudowania ośrodka zdrowia łabowscy lekarze mieszkali w budynku urzędu gminy na piętrze, na parterze którego była wówczas piekarnia. Od II połowy lat 50. pracowała w Łabowej położna Melania Polak i mieszkała w domu po rabinie. Pierwszym lekarzem był Stanisław Paszewski, który pracował w Łabowej prawdopodobnie w latach 1958-1964. Przeniósł się do pracy do Nowego Sącza.

Na zdjęciu lek. Stanisław Paszewski. Fot. Archiwum Aleksandry Kucia

Na zdjęciu od lewej łabowski felczer Stanisław Hamiga z żoną Danutą, Maksymilian Hakemer z żoną Michaliną na weselu Wiesława Piprka z Marią Kowalik, Łabowiec 1968 rok, zdjęcie udostępnił pan Wiesław Piprek

Po Stanisławie Paszewskim w latach 1964-1969 pracował w ośrodku zdrowia felczer Stanisław Hamiga. Kiedy z kolei i on przeniósł się do Nowego Sącza, posadę lekarza objął Piotr Piechota i pracował tu w latach 1969-1985. Razem z nim pracowała krótko lekarka Grażyna Koziczko-Biernat.  Nowy lekarz szybko zyskał sympatię i poważanie pacjentów oraz zaangażował się w budowę ośrodka zdrowia, wkładając duży wkład w jego powstanie. Ośrodek zdrowia wybudowano w czynie społecznym ze środków ludności, PZU oraz NFOZ w latach 1973-1975. Czasy czynów społecznych minęły wraz ze słusznie minioną epoką, a stary budynek ośrodka zdrowia pozostał. Zastanawia mnie jednak, czy do końca, bo wszak ja swoje pisanie prowadzę jakby „w czynie społecznym”.

Po przeniesieniu się Piotra Piechoty do Nowego Sącza ośrodek zdrowia przejęła lek. Ewa Skrzynkowska i prowadziła go przez 28 lat w latach 1984-2012. Kiedy odeszła na emeryturę, ośrodek zdrowia prowadzi od 2012 roku małżeństwo lekarzy Edyta i Marcin Mróz.

Piotr Piechota (1936-2018), ur. 25 czerwca 1936 roku, lekarz, pochodził z miejscowości Cygany w powiecie tarnobrzeskim, pracował w Krościenku k. Brzozowa (Podkarpackie) początkowo jako felczer. Studia medyczne ukończył w Krakowie. W Łabowej pracował w latach 1969-1985. Mieszkał z rodziną w służbowym mieszkaniu w budynku urzędu gminy, a od 1975 roku w budynku ośrodka zdrowia. Czynnie wspomagał budowę środka zdrowia. Po przeniesieniu się do Nowego Sącza pracował w Przychodni nr 1. Zmarł 5 maja 2018 roku i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

Grobowiec Piechotów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, w którym spoczywają matka Anna Piechota, żona Alicja Piechota i lek. Piotr Piechota. Fot. CeCe

Zachowało się kilka zdjęć z uroczystości otwarcia ośrodka zdrowia i choć są nie najlepszej jakości, widać na nich ówczesnego naczelnika gminy Władysława Karpierza, Piotra Piechotę, pielęgniarki, mieszkańców Łabowej.

Tablica pamiątkowa znajdująca się w budynku ośrodka zdrowia. Fot. Eugeniusz Mąka

Uroczystość otwarcia ośrodka zdrowia w Łabowej, 1975 rok. Fot. Archiwum Krystyny Jamrozowicz

     

Uroczystość otwarcia ośrodka zdrowia w Łabowej, 1975 rok. Na zdjęciu z prawej pracownicy ośrodka zdrowia w towarzystwie naczelnika Władysława Karpierza. Fot. Archiwum Krystyny Jamrozowicz

Uroczystość otwarcia ośrodka zdrowia w Łabowej, 1975 rok. W środku stoi lek. Piotr Piechota, z lewej strony lekarza stoi lek. Grażyna Biernat, a po prawej przy lekarzu pielęgniarka Krystyna Jamrozowicz, poniżej położna Irena Matyjewicz. Fot. Archiwum Krystyny Jamrozowicz

Uroczystość otwarcia ośrodka zdrowia w Łabowej, 1975 rok.  Pierwszy z prawej stoi lek. Piotr Piechota. Przed drzwiami w stroju ludowym stoi pani Antonina Saczka, po jej lewej stronie – Danuta Ćwiklińska, a po prawej Grażyna Jurczakówna. Fot. Archiwum Krystyny Jamrozowicz

W 1960 roku staraniem gminy otwarto punkt dentystyczny. Początkowo był to ruchomy ambulans dentystyczny, a później zatrudniono lekarza dentystę na stałe. Z lekarzy dentystów pracowały w Łabowej: Anna Kowalska, Maryla Rosmanith, Barbara Paczyńska, a obecnie Teresa Mąka.

Fot. Biuletyn Urzędu Gminy, 1961. Archiwum Autorki

Przed ośrodkiem zdrowia siedzą od lewej: Krystyna Jamrozowicz, lek. Ewa Skrzynkowska, Maria Lisowska. Fot. Archiwum Krystyny Jamrozowicz

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Archiwum: Krystyny Jamrozowicz, Autorki, Wiesława Piprka, Eugeniusza Mąki

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − piętnaście =