42 lata 5 miesięcy, 11 dni Lidii Chronowskiej w bibliotece!

Żegnaj! Życzymy Ci powodzenia, dokądkolwiek zaniesie Cię los!

J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

Odeszła na emeryturę pani Lidia Chronowska, zasłużona kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej, znakomita bibliotekarka. Niesamowite jest to, że przepracowała w jednym zakładzie pracy 42 lata 5 miesięcy i 11 dni. Przez te wszystkie lata, miesiące i dni wykonywała swoją pracę nienagannie i z wielkim zaangażowaniem. Posiadała niecodzienny dar wyczucia potrzeb czytelniczych. Z wielkim taktem i wrodzoną subtelnością mogła polecić każdemu coś ciekawego do czytania. Te niecodzienne zalety powiązane były z pracowitością, odpowiedzialnością i fachowością. Czuję się zaszczycona, mogąc wyrazić uznanie dla Jej wkładu pracy w dzieło funkcjonowania i rozwoju biblioteki.

Lidia  Chronowska urodziła się 3 lipca 1959 roku w Żeleźnikowej  Małej. Ukończyła w latach  1974-1978 Liceum Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju oraz Państwowe Studium Kulturalno- Oświatowe i Bibliotekarskie w Krośnie w latach 1978-1980. Pracę bibliotekarza i kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej z filią biblioteczną w Nowej Wsi rozpoczęła 15 sierpnia 1980.

(Na zdjęciu z lewej Lidia Chronowska z autorką Zofią Stanecką)

Biblioteka po spartańskich czasach tułania się od 1948 roku po różnych przypadkowych lokalach zyskała właśnie w 1979 roku niewielkie locum w wybudowanym budynku OSP. Zostało ono w późniejszym czasie nieco powiększone i wykorzystane na zorganizowanie niewielkiej czytelni i magazynu z przesuwnymi regałami. Tak jest do dzisiaj. Miłośnicy książek znajdują w bibliotece szczególną atmosferę, którą potrafiła stworzyć pani Lidia, nie wszczynając zbędnego szumu i zamieszania. Stworzyła prawdziwy przybytek czytania. Do niej garnęły się dzieci i młodzież, bo obdarzona talentem pedagogicznym potrafiła wprowadzić ich w niesamowity świat słowa. Lekcje biblioteczne i projekty skierowane do dzieci cieszyły się zasłużoną popularnością wśród najmłodszych. Na zajęciach czytelniczych, warsztatach, feriach i wakacjach w bibliotece, spotkaniach autorskich, konkursach czy wycieczkach zawsze był komplet. Chociaż czasy nie sprzyjają czytelnictwu i nie zawsze znajdują zrozumienie u decydentów, w bibliotece łabowskiej zawsze panował duch czytania wspomagany zakupem nowości książkowych na wszelkie możliwe sposoby. Rozwój biblioteki następował dzięki codziennej pracy kierowniczki Lidii Chronowskiej i pracującej tu od 1985 roku pani Krystynie Zaczyk. Jako wytrawny czytelnik potrafię docenić te starania i aurę miejsca. Ludzie zapomną o tym co się powiedziało, dokonało, ale nie zapomną, jak się dzięki tobie czuli – i to mniemanie pasuje do pani Lidki doskonale.

Wraz z komputeryzacją zbiorów od 2005 roku nastąpił czas realizowania różnych projektów czytelniczych. Jest się czym pochwalić w tym zakresie. W końcowym kalendarium z historii biblioteki wymieniono jedynie te najważniejsze. Wielką sprawą w pracy biblioteki były 23 edycje Loterii Bibliotecznej organizowanej corocznie podczas Jesieni Łabowskiej od 2000 roku, której dochód przeznaczany bywał na zakup nowości książkowych. Ciekawymi inicjatywami społecznymi były: zorganizowanie w 1998 roku uroczystości 50. rocznicy powstania biblioteki połączonej z promocją publikacji „Śladami minionych wieków” napisanej przez Celinę Cempę, nadanie w 2005 roku dębowi będącemu pomnikiem przyrody imienia Łabek podczas obchodów 100-lecia czytelnictwa w Łabowej, organizowanie od 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej corocznej edycji konkursu kulinarnego „Tradycyjna Potrawa Rodzinna”.

Wśród projektów grantowych biblioteka brała udział  w kilku ciekawych przedsięwzięciach: Klub Przyjaciół Starej Fotografii (2010), Kraszewski – komputery dla bibliotek (2019), Sieć na kulturę  w podregionie nowosądeckim (2021), ING Dzieciom: „Bajka za oknem” (2014), „Pszczeli ogródek roślin miododajnych” (2017), „Mała książka – wielki człowiek” (2019), „Zaproś pożyteczne ptaki i zwierzęta do swego ogródka” (2021).

Pani Lidia Chronowska otrzymała w 2000 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury (Legitymacja  nr 204).

W 2010 roku starosta nowosądecki uhonorował Ją Srebrnym Jabłkiem Sądeckim za działalność na rzecz upowszechnienia książki i czytelnictwa oraz dbałość o prestiż zawodu Bibliotekarza na Sądecczyźnie.

W 2012 roku otrzymała Nagrodę  Starosty Nowosądeckiego w uznaniu szczególnych zasług dla Kultury Sądeckiej oraz upowszechnienia książki i czytelnictwa na Sądecczyźnie.

Z kolei kierowana przez panią Lidię biblioteka jako instytucja w 2008 roku z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności została nagrodzona Złotym  Jabłkiem Sądeckim, a w 2018 roku  z okazji kolejnego Jubileuszu 70-lecia otrzymała tytuł Honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej nadany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej.

Spotykamy na swojej drodze wiele osób. Ale nigdy nie będzie drugiej takiej jak Ty, Lideczko. Z okazji odejścia z pracy, życzę z całego serca, aby czas na emeryturze okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia. Odpoczynek, relaks przy filiżance kawy i dobrej książce.

Chwile, takie jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, skromnego podsumowania. W chwili odejścia na emeryturę pani kierownik Lidii Chronowskiej biblioteka liczy 22 304 woluminów, z czego 6429 znajduje się w filii w Nowej Wsi. Aktywnych czytelników jest 905 korzystających ze zbiorów w Łabowej, a w filiii w Nowej Wsi – 238. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w gminie Łabowa, liczącej na 31.12.2022 roku 6116 mieszkańców, aktywni czytelnicy stanowią 18,69%. Nie jest źle, bo trzeba również uwzględnić tych, którzy czytają, a nie są zapisani do biblioteki, korzystają ze zbiorów własnych, innych bibliotek lub nowych form czytania (e-booki, audiobooki).

 

Od lewej: Laureaci konkursu Tradycyjna Potrawa Rodzinna 2022. Wakacje w bibliotece 2022.

 

Od lewej: 70-lecie GBP. Wakacje w bibliotece 2022.

Od lewej: Zajęcia czytelnicze z dziećmi. Narodowe Czytanie w bibliotece

Na zakończenie krótkie kalendarium biblioteczne przygotowane przez panią Lidię.

Z historii Biblioteki…

 • 1948: W Łabowej zostaje zorganizowana Gminna Biblioteka Publiczna, kierownikiem zostaje nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej w Łabowej, Jan Tokarczyk (1909-1987). Za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu i Ministerstwa Oświaty Biblioteka otrzymała 500 książek oraz trzy otwarte regały na książki.
 • 1951: Kierownikiem Biblioteki zostaje Władysław Zygmunt (1913-2007), również kierownik Szkoły Podstawowej w Łabowej. Księgozbiór biblioteki  znajduje się w kancelarii szkolnej.
 • 1954: Przeniesienie biblioteki do świetlicy, gdzie zajmowała wydzieloną część sali, a książki ułożone były w otwartych regałach.
 • 1957: Przekształcenie Biblioteki Gminnej w Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Księgozbiór biblioteki  przeniesiono do oddzielnego pokoju  w budynku GRN, po kilku latach księgozbiór został umieszczony w lokalu na strychu budynku. Biblioteka posiadała punkty biblioteczne w Łabowcu, Maciejowej, Uhryniu, Składzistym, Kotowie, Roztoce Wielkiej, Łosiu i Krzyżówce.
 • 1957: Z chwilą utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej, powstaje również  Biblioteka Gromadzka w Nowej Wsi. Otrzymuje  ona część księgozbioru biblioteki w  Łabowej oraz przejmuje punkty biblioteczne ze swego terenu.  Pierwszym kierownikiem biblioteki zostaje nauczyciel Czesław Mróz.
 • 1960: Kierownikiem filii w Nowej Wsi zostaje nauczycielka Józefa Piwowar.
 • 1961: Bibliotekę w Nowej Wsi  przejmuje nauczycielka, Amelia Kmiecik.
 • 1961: Przekształcenie Gromadzkiej Biblioteki w Nowej Wsi w filię biblioteki w Łabowej.
 • 1973: Przekształcenie Biblioteki Gromadzkiej w Gminną Bibliotekę Publiczną w Łabowej.
 • 1973: Przeniesienie biblioteki do wynajętego w centrum Łabowej domu p. Józefy Zaczyk.
 • 1974: Powstaje punkt biblioteczny w Czaczowie, obsługiwany przez nauczycielkę szkoły podstawowej  Jesionowską.
 • 1974: Bibliotece w Łabowej przydzielono pracownika z ryczałtowym wynagrodzeniem, którym została Danuta Zdrojewska, nauczycielka.
 • 1975: Kierownikiem fili GBP w Nowej Wsi zostaje Pani Teresa Lelito, nauczycielka.
 • 1977: Władysław Zygmunt po przejściu na emeryturę w szkole zrezygnował z funkcji kierownika Biblioteki.
 • 1977: Kierownikiem biblioteki zostaje Danuta Ledniowska.
 • 1979: Przeniesienie 4 listopada 1979 roku księgozbioru biblioteki do nowo wybudowanego Domu Strażaka, gdzie biblioteka otrzymuje lokal o powierzchni 40 m².
 • 1980: Funkcję kierownika biblioteki obejmuje Lidia Chronowska.
 • 1985: Pracę w bibliotece rozpoczęła Krystyna Zaczyk.
 • 1990: Biblioteka zostaje przekształcona w jednostkę samorządową, finansowaną z budżetu gminy.
 • 1994: Po przejściu na emeryturę Teresy Lelito, kierownikiem Fili w Nowej Wsi zostaje pani Renata Plata. Księgozbiór Fili zostaje przeniesiony z domu prywatnego Teresy Lelito do byłego budynku Szkoły Podstawowej, a następnie byłego przedszkola. Budynek został wybudowany w 1859 roku.
 • 1986: Powiększenie lokalu biblioteki o 12 m² z przeznaczeniem na czytelnię dzięki zabudowie korytarza.
 • 1998: Z okazji 50. rocznicy swego powstania Biblioteka wydała publikację Celiny Cempa „Śladami minionych wieków. Łabowa”.
 • 2000: Pierwsza Biblioteczna Loteria Fantowa przeprowadzona podczas Jesieni Łabowskiej.
 • 2004: Kierownikiem Filii w Nowej Wsi została Iwona Tokarz.
 • od 2004: Biblioteka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1” – Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych.
 • 2005: Obchody 100-lecia czytelnictwa w Łabowej. Baśniowy korowód, uroczyste nadanie imienia Pomnikowi Przyrody – „Dąb Łabek”
 • 2005: Zakup komputera i programu Mak do tworzenia komputerowej bazy danych o księgozbiorze biblioteki.
 • 2007: Organizacja pierwszego konkursu Tradycyjna Potrawa Rodzinna.
 • 2008: Obchody 60-lecia Biblioteki, Biblioteka została nagrodzona „Złotym Jabłkiem Sądeckim”.
 • 2009: Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka partnerska.
 • 2010: Biblioteka i jej filia otrzymały sprzęt komputerowy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
 • 2010: Kierownikiem Fili w Nowej Wsi zostaje Sylwia Borek.
 • 2010 r. Biblioteka opracowała Plan Rozwoju Biblioteki na 2010-2014 oraz otrzymała Grant na projekt pod nazwą Klub Przyjaciół Starej Fotografii.
 • 2011: Przeprowadzono remont, biblioteka otrzymała pomieszczenie magazynowe z przesuwnymi regałami.
 • 2011: Uruchomienie wypożyczeń w systemie komputerowym SOWA
 • 2012: Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej jest współorganizatorem Powiatowego Dnia Bibliotekarza.
 • 2012: Biblioteczna Loteria Fantowa, zostaje zgłoszona do Urzędu Celnego w Nowym Sączu.
 • 2014 r. Kierownikiem Fili w Nowej Wsi zostaje Róża Górska.
 • 2014 r. Grant Fundacji ING Dzieciom na projekt o nazwie „Bajka za oknem”.
 • 2015: Przeniesienie księgozbioru Fili do pomieszczeń Parafii w Nowej Wsi w związku z rozpoczęciem budowy Centrum Aktywności Społecznej.
 • 2017: Grant Fundacji ING Dzieciom na projekt „Pszczeli ogródek roślin miododajnych”.
 • 2018 r. Obchody 70- lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej. Biblioteka z okazji Jubileuszu otrzymała tytuł Honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej nadany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej.
 • Od 2019: Udział w projekcie „Mała Książka- wielki Człowiek”.
 • 2019: Udział w projekcie Kraszewski – komputery dla bibliotek, biblioteka otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy.
 • 2021: Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”. Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy.
 • 2022: Grant Fundacji ING Dzieciom na Projekt  „Zaproś pożyteczne ptaki i zwierzęta do swego ogrodu” .
 • 2022: Pracę na zastępstwo w Filii Nowa Wieś, rozpoczęła Dominika Plata.
 • 2023: Przekształcenie Gminnej Biblioteki Publicznej i podporządkowanie jej nowej instytucji kultury.

Tekst: Celina Cempa©

Kalendarium: Lidia Chronowska

Fot. Jerzy Chronowski, Zbiory GBP w Łabowej

Źródła:

 1. Władysław Zygmunt, Kroniki biblioteki w Łabowej do 1973 roku.
 2. Kronika Gminnej Biblioteki Publicznej za lata 1980-2022.
 3. Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej i Filii w Nowej Wsi.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 1 =