Danuta Zdrojewska (1940-1995), nauczycielka języka polskiego, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Łabowej.

Pochodziła z Nowego Sącza. Była córką Romana Kippla i Zofii Gałuszki. Urodziła się podczas okupacji 7 listopada 1940 roku. Ojciec aresztowany podczas łapanki ulicznej i wywieziony do obozu, nigdy już nie wrócił do domu. Sytuacja aresztowania była dramatyczna, gdyż Roman niósł wtedy na rękach malutką Danusię. Zdążył ją tylko przekazać zupełnie obcej osobie, podając przytomnie adres domu. Dziecko ocalało. Ojciec zaginał w odmętach historii.

Danuta Kippel ukończyła w latach 1955-1960 Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu. Kwalifikacje  uzupełniła w latach 80. XX wieku zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego, kończąc odpowiednie studia w zakresie nauczania języka polskiego dla nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Pracę zawodową rozpoczęła w Żaganiu w ówczesnym województwie zielonogórskim, gdzie pracowała w latach 1960-1966. Tam poznała przyszłego męża Benedykta Zdrojewskiego (1942-1996). W 1966 wróciła do Nowego Sącza i podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Maciejowej, a od 1970 w Szkole Podstawowej w Łabowej. Od 1968 roku mieszkała w Łabowej w Domu Nauczyciela.

W latach 1985-1990 była dyrektorką łabowskiej szkoły. Były to już ostatnie lata PRL-u. Zaczęła się stopniowo wymiana starej kadry, która odchodziła na emeryturę. Pani dyrektor Zdrojewska zatrudniła wielu młodych nauczycieli, którzy byli absolwentami wyższych uczelni. Za jej kadencji 31 maja 1987 roku szkoła podstawowa nosząca wówczas imię Bronisława Króla (zawieszone w jesieni 1994 roku), otrzymała sztandar ufundowany przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Pionier” w Łabowej, który był zakładem opiekuńczym szkoły. Danuta Zdrojewska sprawnie zarządzała szkołą. Zreformowała przebieg obrad rady pedagogicznej, wprowadziła skuteczny nadzór pedagogiczny. Potrafiła odpowiednio motywować nauczycieli do pracy, a młodych wprowadzać w arkana zawodu. Odeszła na emeryturę w 1990 roku. Była szanowaną i cenioną nauczycielką. Zawsze niezłomna, taktowna, zadbana, pogodna i stylowo ubrana. W związku z Benedyktem Zdrojewskim miała dwóch synów. Zmarła 23 października 1995 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Łabowej.

Tekst: Celina Cempa©

Foto: Kronika SP Łabowa, Archiwum Rodziny Zdrojewskich

Źródła:

  1. Archiwum Szkoły Podstawowej w Łabowej
  2. Wywiad z członkami rodziny Zdrojewskich

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × pięć =