Dr inż. Ryszard Poradowski, ur. 1957 r. w Olsztynie. Szkołę podstawową ukończył w Nawojowej, II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, kontynuując jednocześnie naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia Nowym Sączu. Tytuł mgr inż. rolnictwa uzyskał w Akademii Rolniczej w Olsztynie. Studia doktoranckie ukończył w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Początkowo pracował jako wychowawca internatu w Techniku  Rolniczym w Głubczycach. Następnie w latach 1981-2011 – w Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej jako: nauczyciel przedmiotów zawodowych (1985-1992), nauczyciel przedmiotów zawodowych i języka angielskiego (1992-1998), kierownik szkolenia praktycznego (1998-2011). W tym czasie odbywał dłuższe praktyki zawodowe w Danii (1984) oraz USA (1992). W roku 2011 został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Po uzyskaniu tytułu dra nauk rolniczych był w latach 2005-2017 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W latach 2014-2017 był dyrektorem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, a latach 2017-2019 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej.

Ukończył liczne kursy kwalifikacyjne i dokształcające, w tym: 2001 studia podyplomowe w zakresie biologii i ochrony środowiska (SGGW Warszawa), studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego (2002 Politechnika w Opolu), kursy językowe z języka angielskiego (FC, Toefl), kurs wykładowców i instruktorów kierowania pojazdami kat. B i T (Ośrodek Szkolenia Kursowego “Efekt” w Nowym Sączu), One year Faculty Associate Program in Business Mangement and Marketing (Georgetown University Washington, USA).

Od początku pracy zawodowej był związany z ruchem samorządowym. Był wieloletnim radnym gminy Nawojowa, a następnie od chwili powstania Powiatu Nowosądeckiego radnym tego powiatu oraz wiceprzewodniczącym rady.

Ryszard Poradowski był współzałożycielem Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy” i przez kilka lat kierownikiem kapeli zespołu. Grał w Gminno-Parafialnej Orkiestrze Dętej, był współzałożycielem Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej oraz Ochotniczej  Straży Pożarnej w Nawojowej.

Zmarł 6 czerwca 2023 roku. Niech spoczywa  w pokoju.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + pięć =